AMIGA Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy - Projekt współpracy polsko-niemieckiej

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) PO

 

Okres realizacji: 06.2013- 05.2015 (24 miesiące)

 

Nr projektu: POKL.07.02.01-30-092/12

 

Koordynator krajowy: Centrum Badań Migracyjnych UAM

 

Koordynatorka: Karolina Sydow, kontakt: karsyd@amu.edu.pl

 

Asystentka: Patricia Krolik

 

Koordynator streetworkerów: dr hab. Izabella Main (imain@amu.edu.pl) / dr Natalia Bloch (nbloch@amu.edu.pl)

 

Streetworkerzy:


dr Izabela Czerniejewska kontakt: izacz@migrant.poznan.pl
Agata Kochaniewicz kontakt: akochaniewicz@migrant.poznan.pl
Agata Pakieła kontakt: apakiela@migrant.poznan.pl
Robert Rydzewski

 

Partner ponadnarodowy:

 

Urząd do Spraw Pracy i Gospodarki Miasta Monachium [Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München – RAW

 

Koordynatorka: dr Magdalena Ziółek-Skrzypczak, kontakt: magdalena.ziolek@muenchen.de

 

Partner strategiczny: Urząd Miasta Poznania

 

Strona projektu: http://amiga-project.eu

 

Portal dla cudzoziemców z Poznania: http://www.migrant.poznan.pl/pl


Projekt AMIGA obejmuje działania na rzecz integracji cudzoziemców i poprawy jakości ich życia w mieście. Działania w Poznaniu wynikają  z rekomendacji powstałych w ramach badań dotyczących sytuacji cudzoziemców w Poznaniu prowadzonych przez CeBaM UAM w ramach 2 projektów oraz przez UM Poznania w ramach projektu OPEN Cities.

Działania realizowane w ramach projektu AMIGA


1) współpraca międzynarodowa w celu wypracowania strategii współpracy instytucji lokalnych oraz opisu i ewaluacji działań projektowych na rzecz migrantów w Poznaniu i Monachium

 

2) spotkania grup eksperckich w celu opisu sytuacji migrantów, obecnych działań instytucjonalnych na rzecz cudzoziemców, potrzeb poszczególnych grup cudzoziemców oraz możliwości ich zaspokojenia

 

3) stworzenie i uaktualnianie portalu informacyjnego dla cudzoziemców www.migrant.poznan.pl   
(w języku polskim, angielskim i rosyjskim)

 

4) działalność punktu informacyjnego dla migrantów Migrant Info Point, udzielającego nieodpłatnie informacji i wsparcia w trakcie dyżurów dwa razy tygodniowo, adres: Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, pokój 253

 

5) asystowanie cudzoziemcom poza biurem MIP (w kontakcie z instytucjami i osobami prywatnymi), w sytuacji zgłaszanej potrzeby

 

6) organizowanie i koordynacja warsztatów dla migrantów (Krok po kroku do własnej firmy w Polsce), indywidualnego doradztwa zawodowego i kursów języka polskiego

 

7) działania integracyjne: regularne informowanie na portalu Facebook o działaniach i akcjach dla migrantów, organizowanie comiesięcznych międzynarodowych spotkań i pikników

 

8) działania promocyjne i medialne

Więcej informacji na temat realizowanych działań można znaleźć w naszych informatorach.

 

Migrant Info Point – punkt informacyjno - doradczy dla imigrantów w Poznaniu

 

Jednym z jego głównych zamysłów AMIGI jest zapewnienie imigrantom lepszego dostępu do informacji niezbędnych do funkcjonowania na terenie Polski i Poznania. Dlatego też z końcem września 2013 utworzony został Migrant Info Point (MIP) - punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów. Jego celem jest skonsolidowanie i uczynienia bardziej transparentnymi wiadomości przydatnych cudzoziemcom, zarówno tych o charakterze prawnym (legalizacja pobytu i pracy), jak i tych dotyczących codziennego życia w Poznaniu. MIP działa nieprzerwanie od 2013 roku, od 2015 jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania..

Wybrane informatory dotyczące projektu projektu:

 

informator_12/2013 [+]

informator_05/2014 [+]

informator_09/2014 [+]