• Centrum Badań Migracyjnych

Minigranty Migracyjne CeBaM UAM

Zapraszamy studentów, studentki, doktorantki i doktorantów, niedawnych absolwentów i absolwentki wszystkich uczelni i dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji. Szczególnie zachęcamy do składania wniosków dotyczących obszaru Poznania, Wielkopolski i/lub zachodnich regionów Polski.


Maksymalna wysokość kwoty, o jaką można się ubiegać to 5 000 zł brutto (umowa o dzieło). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres cebam@amu.edu.pl do 15.04.2021 r. Wyniki ogłoszone zostaną do 5.05.2021.


Szczegółowe informacje nt. przykładowych tematów jak i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

MINIGRANTY MIGRACYJNE_ogloszenie i regul
.
Download • 80KB

MINIGRANTY MIGRACYJNE_formularz
.docx
Download DOCX • 75KB

.dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png