top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Nagroda Centrum Badań Migracyjnych UAM za najlepszą pracę dyplomową o tematyce migracyjnej

Zaktualizowano: 5 kwi 2023Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza osoby studiujące, absolwentów i absolwentki poznańskich uczelni do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce migracyjnej. Konkurs jest zachętą do podejmowania zagadnień migracyjnych w pracach dyplomowych.

Kto może wziąć udział w konkursie?

  • Autorzy i autorki prac licencjackich i magisterskich obronionych na poznańskich uczelniach, na wszystkich kierunkach studiów, w 2022 roku, których głównym tematem są zagadnienia migracyjne.

Formularz zgłoszeniowy wypełnia autor/autorka pracy, natomiast zgłoszenia dokonuje promotor/promotorka lub recenzent/recenzentka pracy na załączonym formularzu.


Zgłoszenia można nadsyłać do 15 kwietnia 2023 roku na adres: cebam@amu.edu.pl


W konkursie przyznane zostaną dwie nagrody: za najlepszą pracę licencjacką w wysokości 1000 PLN oraz za najlepszą pracę magisterską w wysokości 2000 PLN.


Regulamin_konkurs CeBaM na najlepsza prace lic i mgr 2023
.pdf
Pobierz PDF • 146KB
Formularz zgloszeniowy konkursu CeBaM na najlepsza prace dyplomową
.pdf
Pobierz PDF • 166KB

Comments


bottom of page