• Centrum Badań Migracyjnych

Nowy numer Journal of Human Trafficking pod redakcją Elżbiety M. Goździak i Kathleen M. Vog

Aktualizacja: 30 lis 2020

Dostępny jest już specjalny numer Journal of Human Trafficking pod redakcją Elżbiety M. Goździak i Kathleen M. Vogel. Przez najbliższe sześć miesięcy w otwartym dostępie!