• Centrum Badań Migracyjnych

Oferty pracy i studiów doktorskich w 4-letnim grancie OPUS NCN

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych ofertami pracy i studiów doktorskich w 4-letnim grancie OPUS NCN pt „Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z pochodzeniem migracyjnym w polskich szkołach" do odwiedzenia stron ze szczegółami poniżej: