top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Pierwsze nagrody Centrum Badań Migracyjnych UAM za najlepszą pracę licencjacką i magisterską

Pierwsze nagrody Centrum Badań Migracyjnych UAM za najlepszą pracę licencjacką i magisterką o tematyce migracyjnej obronioną w latach 2019-2020 przyznane! Komisja konkursowa przyznała nagrodę za pracę licencjacką Pani Julii Kalickiej za pracę pt. Ewolucja szwedzkiej polityki integracji imigrantów. Szwecja w rankingu MIPEX, napisaną pod opieką dr Klaudia Gołębiowska.

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską Komisja przyznała Pani Natalii Szulc za pracę pt. Kryzys migracyjny i ochrona praw migrantów we Włoszech w latach 2013-2018. Teoria, praktyka działań i badania ankietowe, napisaną pod opieką prof. dr. hab. Adama Szymaniaka.


Obie prace powstały na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W imieniu całego zespołu CeBaM UAM serdecznie gratulujemy autorkom zwycięskich prac.

Comments


bottom of page