top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Raport CeBaM UAM 03/2021 "Poszukiwana/poszukiwany (...) już dostępny

Raport CeBaM UAM 03/2021 autorstwa Adriana Gendery (Uniwersytet Wrocławski) "Poszukiwana/poszukiwany. Ogłoszenia drobne jako obraz migracyjnej codzienności wojny i czasu tuż po niej (1939–1947)" już jest dostępny do pobrania w zakładce raporty.


Abstrakt raportu:

Druga wojna światowa tragicznie naznaczyła ludność poszczególnych krajów, w tym Polski. Doświadczyła ona m.in. politycznych, przymusowych migracji. Trwały one także w okresie tuż powojennym. Celem badania było rozpoznanie tej kwestii w oparciu o ogłoszenia drobne (dział o poszukiwanych osobach) i materiały prasowe zamieszczone na łamach poznańskiego dziennika pt. „Głos Wielkopolski”. Uwagę skupiono na treściach obrazujących powyższe doświadczenia w latach 1939–1947 mające miejsce na terenie województwa poznańskiego. Były to represje okupanta niemieckiego (obozy, praca przymusowa), powojenna reemigracja Polonii, repatriacja z ZSRR i tzw. repatriacja z Kresów wschodnich. W jaki sposób prasa informowała o przebiegu akcji? Czym zachęcano Polonię do powrotu do kraju? Czy, a jeśli tak, to jak prezentowano czytelnikom warunki, w których przybywała ludność polska na teren województwa. W oparciu o ogłoszenia drobne wykazano kierunki ruchu ludności „z” i „do” tego terenu oraz dominującą płeć poszukiwanych migrantów. W konkluzji podjęto próbę porównania migracji tuż powojennych z obecnym kryzysem migracyjnym w Europie. Czy są punkty wspólne? Czy historia czegoś uczy?

Comentarios


bottom of page