top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Raporty z Grantów CeBaM 2023

Na stronie Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opublikowane zostały raporty z grantów realizowanych ze środków przyznanych przez CeBaM w 2023 roku.


“Granty wewnętrzne CeBaM UAM, 2023"

♦ Raport z badań terenowych prof. UAM dra hab. Natalii Bloch i prof. UAM dr hab. Zbigniewa Szmyta zatytułowany: Nomadland. Miejsca zbiorowego zakwaterowania osób uchodźczych z Ukrainy w Wielkopolsce a procesy integracyjne.


“Minigranty Migracyjne CeBaM UAM, 2023”

♦ Raport z badań terenowych mgr Aleksandry Krzyżaniak zatytułowany: Bóg jest ze mną zawsze, bez względu na miejsce. Znaczenie migracji dla Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na przykładzie gminy w Poznaniu.

♦ Raport z badań terenowych grupy badawczej koordynowanej przez Marię Strzelecką zatytułowany: Tworzenie interaktywnej platformy sieciowej wallobserver.eu – proces i konteksty.


CeBaM co roku organizuje konkurs grantowy "Minigranty Migracyjne" dla młodych badaczek i badaczy, który finansuje małe projekty badawcze dotyczące różnych aspektów zjawiska migracji.


Raporty dostępne są na stronie w zakładce "Raporty":

Comments


bottom of page