top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Strona internetowa projektu – DOBRE POCZĄTKI OBIECUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ

♦ Project website – GOOD BEGINNINGS, PROMISING FUTURES


Projekt DOBRE POCZĄTKI OBIECUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ. DZIECI Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACYJNYM W POLSKICH SZKOŁACH prowadzony przez prof. Elżbietę Goździak ma stronę internetową oraz bloga. Tutaj można przeczytać więcej o projekcie.


Project GOOD BEGINNINGS, PROMISING FUTURES. CHILDREN WITH MIGRATION BACKGROUNDS IN POLISH SCHOOLS led by Professor Elżbieta Goździak has a website and a blog. Here you can follow the project.
Comments


bottom of page