top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Zaproszenie na konferencję on-line pt. "Po pierwsze tolerancja"

Po pierwsze tolerancja. Konferencja on-line dla nauczycielek, nauczycieli, pedagogów i pedagożek.


Termin: sobota, 20 listopada 2021, godz. 9:00-12:00.


Tematem konferencji jest tolerancja, a właściwie działania antydyskryminacyjne, które podejmujemy, powinniśmy i możemy podejmować w szkołach i ich najbliższym otoczeniu. Konferencja jest spotkaniem z ekspertami i ekspertkami ze świata akademickiego i organizacji pozarządowych, którzy przybliżą ważne aspekty związane z równością w szkole, integracją, migracjami. Przedstawią nam szereg działań jakie możemy podejmować w szkołach i klasach, by reagować na akty dyskryminacji, ksenofobii i niesprawiedliwości oraz prowadzić działania włączające, inkluzywne, wzmacniające równość.


Konferencja „Po pierwsze tolerancja” odbywa się w ramach projektu skierowanego do nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i pedagożek z Poznania. Na konferencję zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację. Wydarzenie jest darmowe.

Formularz rejestracji na konferencję https://forms.gle/4D9wDFjKV6V5D2Hx8


Program:


Izabela Czerniejewska, koordynatorka projektu: powitanie.dra hab. Izabella Main, prof. UAM – antropolożka i historyczka, dyrektorka Centrum Badań Migracyjnych UAM (od 2021). Naukowo zajmuje się migracją i integracją Polek i ich rodzin w Norwegii, Hiszpanii i Niemczech, sytuacją uchodźców i stosunkiem do nich w Polsce oraz dostępem migrantów do leczenia w różnych krajach. Autorka i współredaktorka 7 książek i ponad 30 artykułów naukowych. W CeBaM prowadzi też działalność edukacyjną, popularyzatorską i konsultacyjną; organizowała projekty szkoleniowo-edukacyjne prowadzone w szkołach w Poznaniu, m.in. Kto pyta, nie błądzi. Porozmawiajmy o uchodźcach.


Doświadczenia migracji, integracja a postawy tolerancji i szacunku

Celem prezentacji będzie krótka charakterystyka zjawisk migracji i integracji. Migracja jest powszechnym doświadczeniem ludzi, związana jest z poszukiwaniem bezpieczeństwa i wolności, dążeniem do poprawy warunków życia dla siebie i bliskich, możliwością uzyskania edukacji czy poznania innych ludzi i krajów. W antropologii w centrum badań i analizy są doświadczenia pojedynczych osób, czyli samych migrantów i migrantek. Zatem w prezentacji przybliżona będzie ich perspektywa, ich głosy. W ostatniej części wskażę, jak ważne są wiedza na temat migracji, odpowiedzialne i przemyślane używanie języka oraz wrażliwość (emocje) by budować postawy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. UW kieruje na Uniwersytecie Warszawskim Katedrą Socjologią Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. Jego badania koncentrują się na politykach publicznych wobec migracji oraz rynku pracy. Podejmuje również takie problemy jak napięcie między ignorancją a wiedzą czy porażki polityki publicznej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji m.in. książek „Ignorance and Change: Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis” (2020) czy “Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r.” (2013).


Szkoła jako organizacyjna przestrzeń dla dyskryminacji i tolerancji

W wystąpieniu szkoła analizowana jest z perspektywy badań nad organizacjami. Jego celem jest odpowiedzenie na pytanie, jakie uwarunkowania z otoczenia społecznego szkoły oraz jej wewnętrznej struktury sprzyjają pojawieniu się zachowań dyskryminacyjnych a jakie sprzyjają realizacji postawy tolerancji. Drugim celem wystąpienia jest przedstawienie mechanizmów organizacyjnego uczenia się szkoły. System edukacyjny w Polsce dopiero niedawno zaczął rozpoznawać obecność uczniów i uczennic cudzoziemskich. Większość działań wypracowanych wobec nich pochodzi z doświadczeń lokalnych (szkół, do których wcześniej uczęszczali uczniowie o pochodzeniu migranckim) oraz z systemów edukacyjnych innych krajów. Jak możliwe jest powielanie sukcesów odnoszonych w innych miejscach i jednocześnie unikanie porażek, które przytrafiły się gdzie indziej?Agnieszka Kosowicz – prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne - pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy od 2000 roku. Jest inicjatorką różnych działań na rzecz uchodźców i migrantów w Polsce, autorką i współautorką publikacji na temat uchodźców, migrantów i integracji. Prowadzi zajęcia i warsztaty na temat migracji i różnorodności kulturowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z wykształcenia - dziennikarka.


Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole. Język to nie wszystko.

Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole spotyka się z radościami i trudnościami. Język jest tylko jednym z problemów. W prezentacji zarysuję perspektywę ucznia cudzoziemskiego oraz jego rodziców / opiekunów – jakie mają oczekiwania od nas jako społeczeństwa przyjmującego? Przybliżę także działania, które mogą być podejmowane w szkole, żeby łatwiej było uczniowi z innego kraju odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jak tworzyć szkołę, w której każdy uczeń, niezależnie od poziomu znajomości języka polskiego czuje się bezpiecznie?Joanna Kowalska-Andrzejewska – terapeutka Ośrodka Terapii Motylarnia, gdzie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców oraz konsultacje rodzinne i indywidualne. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów antydyskryminacyjnych Fundacji Rozwoju MOTYLARNIA m.in. Akademii Równości i Różnorodności. Doświadczona w podejmowaniu działań antydyskryminacyjnych w szkołach i przedszkolach z perspektywy pracy psychologicznej i wspierającej kadrę placówek edukacyjnych w ramach współpracy z fundacją. Z wykształcenie: psycholożka, trenerka, socjoterapeutka, arteterapeutka.


Profilaktyka dyskryminacji. Być sobą i czuć się bezpiecznie z innymi

Wystąpienie będzie dotyczyło praktycznych form przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, którzy z nimi pracują. Opowiem o różnych poziomach działań profilaktycznych, które można zastosować systemowo, grupowo i indywidualnie. Podzielę się przykładami działań włączających, wspierających równość i różnorodność, jakie wykorzystuję w swojej pracy wychowawczej i psychologicznej.


Prezentacja filmów wypracowanych podczas warsztatów teatralnych „Po pierwsze tolerancja” oraz platformy do pracy z nauczycielami i nauczycielkami.Zamknięcie konferencji


Strona wydarzenia: https://fb.me/e/1VkDqsASY


Konferencja odbywa się ramach III Poznańskiego Tygodnia Tolerancji.

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.


Współpraca:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Migrant Info Point


Koordynatorka projektu: Izabela Czerniejewska

izacz@migrant.poznan.pl

Comments


bottom of page