23.01.18_03499_1.jpg

Dr Olena Shelest-Szumilas

Doktor nauk ekonomicznych

Adiunkt w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Członkini Zespołu ds. integracji migrantek i migrantów w Poznaniu powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania

Zainteresowania:

 • ekonomia edukacji,

 • ekonomia pracy,

 • społeczno-ekonomiczne aspekty migracji,

 • kompetencje w gospodarce 4.0,

 • edukacja w zakresie przedsiębiorczości,

 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Publikacje:

 • Churski, P., Kroczak, H., Łuczak, M., Shelest-Szumilas, O., Woźniak, M. (2021). Adaptation Strategies of Migrant Workers from Ukraine during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(15), 8337. doi:10.3390/su13158337

 • Shelest-Szumilas, O., Woźniak, M., Zasada, D. (2021). Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Poznań.

 • Shelest-Szumilas, O. (2019). , Edukacja ekonomistów i menedżerów, nr 1(51), s. 93-107.

 

Projekty:

 • Churski, P., Kroczak, H., Łuczak, M., Shelest-Szumilas, O., Woźniak, M. (2021). Adaptation Strategies of Migrant Workers from Ukraine during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(15), 8337. doi:10.3390/su13158337

 • Shelest-Szumilas, O., Woźniak, M., Zasada, D. (2021). Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Poznań.

 • Shelest-Szumilas, O. (2019). , Edukacja ekonomistów i menedżerów, nr 1(51), s. 93-107.