top of page
23.01.18_03499_1.jpg

Dr Olena Shelest-Szumilas

Doktorka nauk ekonomicznych

Adiunktka w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Pełnomocniczka Rektora UEP ds. Równego Traktowania

Członkini Zespołu ds. integracji migrantek i migrantów w Poznaniu powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania (2021-2022)

Zainteresowania:

 • ekonomia edukacji,

 • ekonomia pracy,

 • społeczno-ekonomiczne aspekty migracji,

 • kompetencje w gospodarce 4.0,

Publikacje:

 • Shelest-Szumilas, O., Woźniak, M. (2023), The Determinants of (Not)hiring Migrants in Poland. In: Woźniak-Jęchorek, B. (editor), Marchewka-Bartkowiak, K. (editor), Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries (pp. 97-123). London: Routledge. 

 • Shelest-Szumilas, O. (2022). Disinformation and migrants integration: the case of Poland. https://www.weasa.org/wp-content/uploads/2022/04/Disinformation-and-migrants-integration-the-case-of-Poland.pdf  

 • Shelest-Szumilas O., Waligóra, A. (2021), Obcy czy swoi? Cudzoziemcy na (polskim) rynku pracy, W: M. Gębka, E. Kotkowska (red.), Otwartość na innego: rola społeczna - interakcja - relacja –dialog (s. 53-78), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań. 

 • Churski, P., Kroczak, H., Łuczak, M., Shelest-Szumilas, O., Woźniak, M. (2021). Adaptation Strategies of Migrant Workers from Ukraine during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(15), 8337. doi:10.3390/su13158337

 • Shelest-Szumilas, O., Woźniak, M., Zasada, D. (2021). Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Poznań.

 • Shelest-Szumilas, O. (2019). , Edukacja ekonomistów i menedżerów, nr 1(51), s. 93-107.

 

Projekty:

 • Kierunek integracja – od kryzysu przez wsparcie do integracji rodzin uchodźców (realizowany we współpracy z fundacją Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie w ramach konkursu grantowego „Razem Możemy Więcej” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). Członkini zespołu badawczego. Termin realizacji: 2022-2023 

 • Nowe pokolenie w Nowej Gospodarce (w ramach projektu "Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki" finansowanego w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19). Członkini zespołu badawczego. Termin realizacji: 1.01.2020 – 31.12.2022.

 • Wpływ pandemii na pozycję cudzoziemców na rynku pracy dużej aglomeracji miejskiej (finansowany w ramach konkursu pn. „Badania nad COVID-19” ze środków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, grant nr 14/2020). Członkini zespołu badawczego. Termin realizacji: 1.10.2020 – 31.05.2021.

 • Churski, P., Kroczak, H., Łuczak, M., Shelest-Szumilas, O., Woźniak, M. (2021). Adaptation Strategies of Migrant Workers from Ukraine during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(15), 8337. doi:10.3390/su13158337

 • Nowe pokolenie w Nowej Gospodarce (w ramach projektu "Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki" finansowanego w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19). Członkini zespołu badawczego. Termin realizacji: 1.01.2020 – 31.12.2022.

 • Inwestowanie w kapitał ludzki z perspektywy pracownika (grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 6, UMO-2013/11/N/HS4/02969) Kierowniczka projektu. Termin realizacji: 2014-2017.

bottom of page