top of page

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (CeBaM UAM)

Jest ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Powołano go, aby zintegrować badaczy zjawisk migracyjnych związanych z UAM w celu realizowania wspólnych projektów badawczych wypełniających lukę w tym obszarze wiedzy, m.in. w zachodniej części Polski.
 

W interdyscyplinarnym Centrum prym wiodą antropolodzy społeczni i kulturowi, co rzutuje na charakter badań, zazwyczaj jakościowych, oddolnych i zaangażowanych. Ośrodek upowszechnia wyniki badań także poza środowiskami naukowymi przekładając je na konkretne rekomendacje, które we współpracy z urzędami, jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi mają szansę znaleźć praktyczne zastosowanie.

CeBaM UAM prowadzi działalność naukową, praktyczną i edukacyjną:
 

realizuje zespołowe projekty badawcze dotyczące cudzoziemskich mieszkańców Poznania i emigracji z Polski, więcej...
publikuje książki: Od gości do sąsiadów (2010), Migracje a heterogeniczność kulturowa (2012), Nie dość użyteczni (2015), Prawa i obowiązki cudzoziemca związane z legalizacją pobytu na terytorium RP (2015) oraz Strategies to support migrants in the labor market (2015), więcej...

współpracuje z Migrant Info Point (MIP). Założony przez w 2013 r., a następnie prowadzony przez CeBaM punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów w Poznaniu. Oferuje wsparcie w sprawach prawnych i codziennych, kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe i szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz inicjujący działania integracyjne. Obecnie prowadzony jest przez Fundację CeBaM, więcej...
przygotowuje rekomendacje dotyczące lokalnej integracji imigrantów, które we współpracy z urzędami, jednostkami samorządowymi

i organizacjami pozarządowymi stopniowo znajdują praktyczne zastosowanie
oferuje otwarte wykłady i warsztaty dotyczące zjawisk migracji, integracji, uchodźstwa i różnorodności kulturowej
prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów UAM dotyczące tematyki migracyjnej
organizuje kampanie medialne mające na celu przybliżenie sytuacji imigrantów w Poznaniu, występujemy w roli ekspertów w mediach lokalnych i ogólnopolskich
członkowie CeBaM realizują też indywidualne projekty badawcze o szerokim spectrum tematycznym i geograficznym (np. uchodźcy tybetańscy w Indiach, ośrodki dla uchodźców w Polsce, migracje a zdrowie, migracje kobiet, instytucjonalna integracja imigrantów, ochrona prawna cudzoziemców w Europie, więcej...

współpracuje z międzynarodowymi autorytetami w dziedzinie migracji oraz instytucjami mającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji polityk integracyjnych, więcej...

CeBaM w mediach
Radio Merkury

30 marca 2016

"Referendum w sprawie imigrantów?"

Gazeta Wyborcza

29 grudnia 2015

​​

"Tym razem Palestyńczyk. Kolejne pobicie obcokrajowca w Poznaniu"

Radio Markury

16 listopada 2015

​​

wywiad z prof. Michałem Buchowskim

Gazeta Wyborcza 

5 kwietnia 2016

​​

"Decyzja o emigracji jest dramatem", wywiad z prof. Michałem Buchowskim

Radio Markury

19 września 2015

​​

reportaż Wandy Wasilewskiej „Dwa protesty. Dyptyk”

o manifestacji

Gazeta Wyborcza

18 września 2015

​​

wywiad z prof. Michałem Buchowskim

Oświadczenie CeBaM

9 września 2015

w sprawie uchodźców na stronie UAM,

WTK

3 września 2015

„Fala uchodźców w Europie. Czy Poznań jest gotowy na ich przyjęcie?”

Współpraca

♦ Urząd Miasta Poznania http://www.poznan.pl/

Przewodnik o ochronie zdrowia dla osób z Ukrainy 

♦ Centrum Kultury Zamek http://www.zamek.poznan.pl/

 

♦ Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk http://www.phrc.pl/wp/

 

♦ Stowarzyszenie Interwencji Prawnej http://interwencjaprawna.pl/

 

♦ Polskie Forum Migracyjne http://www.forummigracyjne.org/pl/

 

♦ Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu http://www.islam.poznan.pl/

 

♦ Stowarzyszenie Sędziów THEMIS http://themis-sedziowie.eu/

♦ Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w Polsce http://www.iom.pl/

♦ Urząd Miasta Monachium http://www.muenchen.de/int/en.html

bottom of page