top of page

Nowa publikacja Elżbiety Goździak i Izabelli Main w Etnologia Europaea

Dostępny jest nowy artykuł Elżbiety Goździak oraz Izabelli Main dotyczący transferów społeczno-kulturowych i migracji Polek między Polską a Norwegią. Artykuł został opublikowany w Etnologia Europaea. Projekt badawczy finansowany jest ze środków Norweskiej Rady Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki. 

Zapraszamy do lektury: 

Goździak E. M. & Main I., (2020) “Transnational Mobility and Socio-cultural Remittances: The Case of Polish Women in Norway and Poland”, Ethnologia Europaea 50(1). doi: https://doi.org/10.16995/ee.1207

 

 

 

Minigranty Migracyjne CeBaM UAM - wyniki II edycji konkursu

Tegoroczny konkurs na Minigranty Migracyjne CeBaM został rozstrzygnięty!

Laureaci to Wiktor Magdziarz i Natalia Styrnol (UJ), którzy zrealizują projekt pt. "Sieci wsparcia migrantek i migrantów zarobkowych z Ukrainy w małych miejscowościach w dobie kryzysu związanego z pandemią Covid-19" oraz Katarzyna Czarnota (UAM) z projektem pt. "Dostęp do szczepień - sytuacja imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. Stereotypy, diagnoza sytuacji i projektowanie przyszłych działań medycznych."

Gratulacje!

 

Raporty z Minigrantów Migracyjnych z 2019 roku (I edycja konkursu) można znaleźć tutaj.

Minigranty Migracyjne CeBaM UAM - nabór do II edycji!

CeBaM UAM  zaprasza studentów, studentki, doktorantki i doktorantów, niedawnych absolwentów i absolwentki wszystkich uczelni i dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji. Szczególnie zachęcamy do składania wniosków dotyczących obszaru Poznania, Wielkopolski i/lub zachodnich regionów Polski.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres cebam@amu.edu.pl do 30.04.2020 r. Wyniki ogłoszone zostaną do 15.05.2020.

Szczegóły w załączniku. 

Nowy numer Journal of Human Trafficking pod redakcją Elżbiety M. Goździak i Kathleen M. Vogen dostępny on-line

Dostępny jest już specjalny numer Journal of Human Trafficking pod redakcją Elżbiety M. Goździak i Kathleen M. Vogel. Przez najbliższe sześć miesięcy w otwartym dostępie!

Link do strony

 

Minigranty Migracyjne

 

Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na prezentacje rezultatów Minigrantów migracyjnych na 2019 r.:

 

Karolina Domagalska-Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Norweskie wyzwania edukacyjne – jak wspierać językowo dzieci imigrantów? Studium przypadku polskich imigrantów Paulina Pukin (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Imigranci w województwie

wielkopolskim. Substytucyjni czy komplementarni na rynku pracy?

 

Spotkanie poprowadzi dr hab Natalia Bloch, prof UAM.

 

Termin: 18 listopad, godz. 17.00

 

Miejsce: s. 209 (II piętro), Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

Praca na rzecz uchodźców realizowana przez Refugees Szczecin

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Migrant Info Point i Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zapraszają na spotkanie pt. "Praca na rzecz uchodźców realizowana przez Refugees Szczecin"

 

Termin: 6 maja, godz. 17.00

Miejsce: CK Zamek, Sala Prób

 

Podczas prezentacji Ewa Piepiora członkini RS zaprezentuje procedury przyznania statusu uchodźcy w teorii i praktyce. Omówione zostaną również zasady pracy z uchodźcami w oparciu o Indywidualny Program Integracyjny. Przybliżona zostanie także działalność stowarzyszenia polegająca zarówno na organizowaniu pomocy prawnej, materialnej i społecznej uchodźcom jak i przeciwdziałaniu ksenofobii oraz budowaniu otwartości polskiego społeczeństwa.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w formie interaktywnego wykładu z dyskusją.

 

Ewa Piepiora - pracownik socjalny, pedagog. Członek Refugees Szczecin. Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy na rzecz drugiego człowieka w Ośrodku Pomocy Społecznej.  Interesuje się polityką społeczną oraz polityką imigracyjną w Polsce.

 

Prowadzące: Aleksandra Jarocka (MIP) i Izabella Main (CeBaM UAM)

link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2309165445995910/

Spotkanie z Dagmarą Weinkiper-Hälsing „Integracja uchodźców a multikulti po szwedzku.”

 

Dagmara Weinkiper-Hälsing, pracująca w Urzędzie Gminy Edsbyn w Szwecji jako kierowniczka działu ds. imigrantów, opowie o własnych doświadczeniach w pracy z uchodźcami, programach integracyjnych, procedurze weryfikacji uchodźców i przyznania azylu oraz o przyczynach i konsekwencjach szwedzkiej otwartości i funkcjonowaniu społeczeństwa multikulti.

W ciągu ostatnich trzech lat liczba osób ubiegających się o azyl wynosiła niemal 240 00 (w Polsce ok 18 000 osób w okresie 2016-2018). Ta otwartość Szwecji budzi zdziwienie w Polsce, ponadto w polskich mass-mediach pojawiły się doniesienia o zagrożeniach płynących z przyjmowania uchodźców w Szwecji. Podczas spotkania dowiemy się zatem kto i dlaczego przybywa do Szwecji i jakie są postawy szwedzkiego społeczeństwa wobec uchodźców.

Termin: Wtorek, 16 kwietnia 2019 o 17:00

Miejsce: Collegium Historicum, ul św. Mrcin 78, sala 209

Zostań edukatorem/edukatorką

Zostań edukatorem/edukatorką w projekcie ‘Warsztaty o migrantach i uchodźcach’!

Interesuje Cię edukacja antydyskryminacyjna i międzykulturowa? Tematy, takie jak sytuacja uchodźców w Europie oraz migracje są Ci bliskie? Posiadasz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą? Zostań edukatorem/edukatorką w projekcie ‘Warsztaty o migrantach i uchodźcach’ realizowanym przez Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Migrant Info Point w Poznaniu.

Celem projektu jest edukacja młodzieży w wieku 13-16 lat na tematy dotyczące migracji i uchodźców oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, kolor skóry i wyznanie. Wierzymy, że wiele problemów, z którymi spotykają się cudzoziemcy mieszkający w Polsce, może być rozwiązanych dzięki kompleksowej edukacji międzykulturowej, edukacji o różnorodności i integracji oraz dzięki rozwijaniu krytycznego myślenia wśród młodych ludzi.

Więcej informacji:

Ogłoszenie_polscy_edukatorzy.pdf

Ogłoszenie_migranci.pdf

Międzynarodowa Konferencja Naukowa V4Net 1-2 kwietnia 2019

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Social and Cultural Consequences of Voluntary and Forced Migration in Europe”, która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2019 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym UAM w Collegium Historicum, ul. Umultowska 89D w sali 1.63 („sala dziekańska”, parter).
 

Program: V4Net_-_Network_Conference.pdf

Minigranty Migracyjne

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza studentów, studentki, doktorantki i doktorantów wszystkich uczelni i dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji do/z Poznania, Wielkopolski lub zachodnich regionów Polski.

Maksymalna wysokość kwoty, o jaką można się ubiegać to 5 000 zł brutto.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres cebam@amu.edu.pl  do 28.02.2019 r.

Wyniki ogłoszone zostaną do 15.03.2019.

Regulamin przyznawania: Minigranty_Migracyjne_-_regulamin_przynawania.pdf

Formularz zgłoszeniowy: Minigranty_Migracyjne_-_formularz_zgłoszeniowy.doc

Światowa konferencja IUAES 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w światowej konferencji antropologicznej International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), która w roku 2019 odbędzie się w Poznaniu w dniach 27-31 sierpnia. Tradycją IUAES jest dwustopniowy nabór: najpierw można zgłaszać panele tematyczne, a dopiero potem po ich zatwierdzeniu przez Komitet Naukowy otwierany jest nabór zgłoszeń wystąpień w tych panelach. Na razie ogłosiliśmy nabór propozycji paneli – może je zgłosić min. 2, a max. 3 badaczek/badaczy reprezentujących instytucje z różnych krajów (jeśli panel zostanie przyjęty przez Komitet Naukowy, wówczas prowadzący będą mogli dokonać wyboru zgłoszeń wystąpień, które do nich spłyną). Panele można zgłaszać do 15 listopada. Wszystkie zasady dot. zgłaszania panelu można przeczytać tutaj: https://www.iuaes2019.org/submission-guidelines/ – na końcu znajduje się przycisk do formularza rejestracyjnego i formularza zgłoszenia panelu (wszystko odbywa się online). Językiem konferencji jest angielski.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w światowej konferencji antropologicznej International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), która w roku 2019 odbędzie się w Poznaniu w dniach 27-31 sierpnia.


Tradycją IUAES jest dwustopniowy nabór: najpierw można zgłaszać panele tematyczne, a dopiero potem po ich zatwierdzeniu przez Komitet Naukowy otwierany jest nabór zgłoszeń wystąpień w tych panelach. Na razie ogłosiliśmy nabór propozycji paneli – może je zgłosić min. 2, a max. 3 badaczek/badaczy reprezentujących instytucje z różnych krajów (jeśli panel zostanie przyjęty przez Komitet Naukowy, wówczas prowadzący będą mogli dokonać wyboru zgłoszeń wystąpień, które do nich spłyną). Panele można zgłaszać do 15 listopada. Wszystkie zasady dot. zgłaszania panelu można przeczytać tutaj: https://www.iuaes2019.org/submission-guidelines/ – na końcu znajduje się przycisk do formularza rejestracyjnego i formularza zgłoszenia panelu (wszystko odbywa się online). Językiem konferencji jest angielski.

 

 

Kryzys polityki migracyjnej. Sytuacja na granicy Brześć-Terespol

 

Każdy bilet na pociąg relacji Brześć – Terespol kosztuje 4 euro. Ludzie próbujący codziennie przekraczać granicę wydają

8 euro na osobę. Bilety leżące na ziemi należą do sześcioosobowej rodziny czeczeńskiej, która już kilkanaście razy została cofnięta z granicy. Każda podróż to koszt 48 euro. Rodzina Ahmeda ma za sobą ponad 30 prób. Ich dzienny czynsz w małym mieszkaniu wynosi 20 rubli.

 

Jedną z konsekwencji porozumienia, jakie zostało podpisane pomiędzy UE a Turcją w marcu 2016 roku, było dalsze uszczelnianie granic i militaryzacja Europy. Polska nie zgodziła się na uczestnictwo w programach relokacyjnych uchodźców, jednak – tak jak wiele pozostałych krajów wspólnoty – uszczelniła granice. Działo się to przy stopniowym oswajaniu opinii publicznej z faktem odmawiania uciekającym przed wojną i prześladowaniami prawa do ubiegania się o azyl. Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku w praktyce w wielu przypadkach przestała obowiązywać.

 

Od co najmniej dwóch dekad przez Polskę biegnie szlak migracyjny, który stanowi drogę ucieczki przed prześladowaniami m.in. dla obywateli Czeczenii. Jak informuje Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przejście graniczne w Terespolu jest miejscem, gdzie składanych jest najwięcej podań o status uchodźcy (w stosunku do reszty punktów granicznych). Jednocześnie to tu najczęściej wydawane są decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP. W 2016 roku obywatele Federacji Rosyjskiej (głównie Czeczenii) stanowili 73% ogółu osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce.

Polska Straż Graniczna od kilku lat stosuje nielegalne cofnięcia, ale wraz z rokiem 2015 znacząco wzrosła ich liczba. Wizyty monitorujące i kontrole przeprowadzały na miejscu m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pomimo publikacji krytycznych względem SG raportów sytuacja niewiele się zmieniła.

 

Podczas spotkania porozmawiamy o tym jak dziś wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń na granicy polsko-białoruskiej, o przyczynach migracji przymusowych Czeczenek oraz Czeczenów i o krokach, jakie możemy podjąć, aby przeciwstawić się łamaniu praw człowieka w Polsce.

 

Katarzyna Czarnota – współorganizatorka oddolnej pomocy dla uchodźców. W latach 2013 - 2018 prowadziła badania dotyczące ekonomii migracji. Współpracuje z polską edycją miesięcznika społeczno-politycznego Le Monde diplomatique. Publikowała teksty m.in. na temat militaryzacji granic Europy, szlaku bałkańskiego, sytuacji syryjskich uchodźców na tureckim rynku pracy. Doktorantka w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu.

 

Spotkanie jest częścią projektu Kto pyta, nie błądzi. Porozmawiajmy o uchodźcach, na który składają się warsztaty w poznańskich szkołach oraz otwarte wykłady na temat migracji przymusowych i uchodźstwa.

 

Termin: wtorek 29.05.2018 roku o godzinie 20:00

Miejsce: Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, s. 304, III piętro (cz. historyczna zamku).

Spotkanie z Robertem Rydzewskim

 

Dlaczego w 2015 i 2016 roku przez Półwysep Bałkański do Europy dotarło ponad milion migrantów i uchodźców? Dlaczego w tym czasie i dlaczego tą drogą? Dlaczego migranci i uchodźcy przecinają płoty i przekraczają granicę w nieautoryzowany sposób? Jak potoczyły się losy osób, które w tym czasie dotarły do Europy? Na te i inne pytania, będzie można znaleźć odpowiedź podczas spotkania z Robertem Rydzewskiem, doktorantem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, który prowadził badania w obozach dla uchodźców w Serbii w 2015 i 2016 oraz obserwuje losy migrantów i uchodźców w drodze do kraju docelowego.

Spotkanie jest częścią projektu Kto pyta, nie błądzi. Porozmawiajmy o uchodźcach, na który składają się warsztaty w poznańskich szkołach oraz otwarte wykłady na temat migracji przymusowych i uchodźstwa.

 

Termin: piątek 20.04.2018 roku o godzinie 15:00

Miejsce: Centrum Badań Migracyjnych w Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin 78, p. 424 (IV piętro).

 

Zapraszają: Centrum Badań Migracyjnych, Migrant Info Point oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1550784231687221/

 

Zapraszają: Centrum Badań Migracyjnych, Migrant Info Point oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Social and Cultural Consequences of Voluntary and Forced Migration in Europe

 

V4Net – Visegrád Anthropologists’ Network Conference

April 1-2, 2019, Collegium Historicum, ul. Umultowska 89, Poznań, Poland

Call for Papers

 

Almost 30 years have elapsed since the collapse of socialism in Central and Eastern Europe. This is the time-span of one generation. One of the most conspicuous features of the socio- economic transformations has been high rates of migration. The phenomenon, also known in the past, has become a common experience for large groups of people. As such, it demands anthropological scrutiny.

 

This call for papers is an invitation to present current work that illuminates the impact of migration and mobility on the lives of millions of people in the region of Central and Eastern Europe and beyond. We are particularly interested in papers addressing:


• Causes, forms and patterns of migration from Central and Eastern Europe to the West and to Central Europe from other parts of the world

 

• Everyday experiences of “being a migrant”

 

• Transnational lives of mobile people and effects on kinship, the social lives of families, and local communities

 

• Perceptions and reactions to migration – from hospitality to lack of interest or hostility

 

• Impact of media representations (from liberal-cosmopolitan to conservative-xenophobic)

 

• Political consequences of mobility for individuals and sending communities

 

Titles and abstracts (250 words) should be sent to Michal Buchowski – mbuch@amu.edu.pl – by 15th January 2019. The Conference Committee will make its selection of papers by January 31. The travel and accommodation costs of all presenters will be covered by the organizers (arrival day: 31st March; departure: 3rd April)

 

Information about V4Net can be found under the following address:

(https://www.eth.mpg.de/4607479/news_2017_10_13_01)

 

Sprawa drukarza z Łodzi - o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

 

Sprawy drukarza z Łodzi pewnie nie trzeba nikomu przypominać. 13 listopada  o godzinie 13:30 będziemy dyskutować w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN z ekspertem i ekspertkami zaangażowanymi w tę sprawę razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i organizacjami pozarządowymi. Myślę, że to świetna okazja, żeby podyskutować o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, jak i o tym jak wykorzystywać dostępne procedury prawne do walki z innymi przejawami dyskryminacji. Serdecznie zapraszamy!

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=528029317623654&id=100012497716030

 

Pokaz filmu "Barbara Harrell-Bond - życie niezwykłe"

 

CeBaM UAM i IEiAK UAM zapraszają na pokaz filmu "Barbara Harrell-Bond - życie niezwykłe", po filmie komentarz wygłoszą Agnieszka Chwieduk i Paulina Kuntze, rozpoczynając dyskusję na temat sytuacji uchodźców. Film w języku angielskim, z polskimi podpisami. 5.11.2018, o godz. 10, w sali Burszty 2.122 (Kampus Morasko, Umultowska 89D).

https://www.facebook.com/events/280461485916773/

 

Zapraszamy wszystkich chętnych...

Projekty z Oddali

 

11.10.2018 r. wystąpienia Izabeli Czerniejewskiej, Izabelli Main, Katarzyny Mirgos dotyczące m.in dzieci na emigracji. Zapraszamy!

 

https://www.facebook.com/events/190514101568070/

 

Praca w projekcie dla "post-doca"

link do dokumentu: Hiring_now_Post-doctoral_Research_Fellow.pdf

 

Przeprowadzenie ankiety i kodowanie wyników

 

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie ankiety i kodowanie wyników do bazy excel w ramach międzynarodowego projektu Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees' flows, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu DEAR.

 

Celem ankiety jest zbadanie opinii mieszkańców miasta Poznania na temat włączania Agendy 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do polityki na poziomie lokalnym. Ankieta została przygotowana przez międzynarodowy zespół i zostanie przeprowadzona w 12 miastach z krajów biorących udział w projekcie (Albania, Chorwacja, Dania, Grecja, Hiszpania, Polska, Mozambik, Rumunia, Szwecja, Włochy). Poznań jest jednym z tych miast.

 

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku. zapytanie_ofertowe_03.07.2018.pdf

 

Konferencja w Będlewie k. Poznania

 

CeBaM UAM jest współorganizatorem konferencji THE 21ST CENTURY POLISH MIGRANTS IN WESTERN EUROPE AND THEIR ROADS TO INTEGRATION w dniach 10-13.10.2018 w Będlewie, k. Poznania. Termin zgłoszeń mija 31.07.2018.

 

Zapraszamy do udziału! Szczegóły w załącznikach.

 

Call_for_Pps_Poles_in_EU__Oct.2018.pdf 

Poles_in_EU_2018_Appl.Form.doc

Ponad 130 ręcznie wykonanych zabawek!!!

 

Takie niesamowite prezenty zrobione dla dzieci, które obecnie przebywają w obozach, dostaliśmy od uczennic i uczniów klasy 2a SP35 i ich nauczycielki Pani Romy Wagner. Zabawki do mini – koszykówki zostały już przetestowane przez wykonawców i są gotowe do wysyłki.

 

My skontaktowaliśmy się z jednym z obozów w Grecji by jak najszybciej przekazać upominki.Dodatkowo dzieci z kilku innych, najmłodszych klas przygotowały pocztówki z życzeniami, niektóre są napisane po angielsku!

 

Wszystko to w rezultacie inspiracji mobilną wystawą GALERII BEZ DOMU, która niedawno gościła w SP 35. Uczniowie, którzy nie mieli okazji wyciąć udziału w ubiegłorocznych warsztatach, a zainspirowani wystawą i lekturą przekazanych szkole książek, postanowili pomóc i przygotowali te cuda!

 

Serdeczne podziękowania dla aktywnych i wrażliwych uczniów i nauczycielek z SP 35.

Zapraszamy szkoły w Poznaniu i okolicach do udziałuw warsztatach

 

Rozpoczynamy drugą edycję projektu Kto pyta, nie bładzi. Porozmawiajmy o uchodźcach. Od kwietnia do czerwca 2018 roku zespół edukatorów Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewcza w Poznaniu przeprowadzi w poznańskich szkołach warsztaty na temat migracji przymusowych i uchodźstwa. Bezpłatne zajęcia zaprojektowane są dla uczniów szkół podstawowych (VII klasa), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Współczesne migracje

Profesor Michal Buchowski weźmie udział w VI Debacie Akademickiej pod hasłem "Współczesne migracje", zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Termin: 11 grudnia 2017 r. o godz. 17.00

Miejsce: CEUE UEP (sala 4.1) przy ul. Towarowej 55.

link: http://amu.edu.pl/glowna/s/debaty-akademickie/vi-debata-akademicka

Galeria Bez Domu

„Galeria Bez Domu. Dzieci nie mają uprzedzeń, uczmy się od nich” to kampania społeczna, która promuje empatyczną postawę wobec innych ludzi, szczególnie wobec uchodźców. Kampania polega na przygotowaniu przez dzieci z klas 2-4 szkoły podstawowej rysunkowych i dźwiękowych pocztówek dla dzieci przebywających w obozach dla uchodźców. Zostaną one wysłane do dzieci przebywających w  obozach w Grecji i pokazane na Wystawie - tytułowej „Galerii Bez Domu”. Wystawa obejmująca rysunki i nagrane przez dzieci wiadomości będzie prezentowana zarówno w wersji wirtualnej, jak i w formie materialnej galerii podróżującej do poznańskich szkół . Prezentację wystawy w szkołach poprzedzą warsztaty dla dzieci.

Czytaj więcej: Galeria Bez Domu

Szkolenie dla studentów i absolwentów "Kto pyta, nie błądzi". Rozmawiamy o uchodźcach.

Zapraszamy do udziału w projekcie (i zajęciach) Warsztaty edukacyjne o uchodźcach "Kto pyta, nie błądzi", organizowanym

Projekt CeBaMu "Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią"

 

W ramach zajęć "Lokalne studium migracji" i projektu CeBaM UAM "Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią" studenci IEiAK UAM wraz z dr Izabellą Main, dr Izabelą Czerniejewską, doktorantkami Karoliną Sydow i Olą Turowską prowadzili badania terenowe w powiecie koszalińskim. W badaniach uczestniczyli Kajetan Baryła, Karolina Dziubata, Marta Jaszkowska, Zofia Lamprecht, Joanna Łopion, Martyna Michałowska, Marcin Mielewczyk, Ada Regulska, Alexandra Staniewska i Grzegorz Walas.

Centrum Badań Migracyjnych UAM poszukuje wolontariuszy!

 

Centrum Badań Migracyjnych UAM działa prężnie od 2009 roku realizując projekty badawcze, edukacyjne i praktyczne (akcja "Zaadoptuj kamizelkę", Migrant Info Point, wykłady otwarte na Zamku, projekt "Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej", konferencja „Rethinking Forced Migration” itp.).

Zależy nam na poszerzeniu grona aktywnych 'cebamowiczów'. Jeśli jesteś zainteresowany/a tematyką migracyjną i uchodźczą oraz działalnością w ramach Centrum koniecznie napisz do nas. Zapraszamy!

 

Prosimy o zgłoszenia (z krótką notką o sobie) na adres cebam@amu.edu.pl

 

Natalia Bloch i Dionisios Sturis o migracjach w Toruniu

 

Natalia Bloch i Dionisios Sturis będą gośćmi Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w ramach spotkania poświęconego tematyce migracyjnej i uchodźczej. Inspiracją do spotkania stała się wystawa „Wszyscy jesteśmy migrantami” goszcząca obecnie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Spotkanie odbędzie się w piątek 21 kwietnia o godz. 18.00.

 

Opis wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/112242135994430/

 

VIDEO relacja: Spotkanie w Urzędzie Miasta

 

 

21.03.2017 r. zorganizowaliśmy spotkanie w Urzędzie Miasta Poznania z okazji finału Akcji „Zaadoptuj Kamizelkę”.

 

Uczestnicy Akcji dzielili się doświadczeniami z uczestnictwa, pokazywali zdjęcia. W spotkaniu wzięli też udział m.in.: Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski, Rektor UAM Andrzej Lesicki,  Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom Marta Mazurek. Relacja video:

link do video relacji:

 

http://wielkopolska.tv/poznan-zaadoptuj-kamizelke/#/?playlistId=0&videoId=0
http://uam.platontv.pl/show/7286

 

Do Akcji włączyło się prawie 60 instytucji, głównie z Poznania, ale nie tylko (także m.in. Płock, Kielce, Białystok, Gryfice). Większość kamizelek zajęła miejsce w budynkach: szkół, uczelni, kin, teatrów, urzędów, bibliotek, centrów kultury, kawiarni i klubów, redakcji i organizacji ngo. Część kamizelek wędruje: na wykłady, zebrania, protesty. Czasami po prostu przemieszczają się po Poznaniu i Polsce - można je spotkać w tramwajach i pociągach. Akcja mała się skończyć 21.03, ale wciąż zgłaszają się do nas nowe instytucje i informujemy, że wciąż można zaadoptować kamizelki !

 

Książka Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej pod red. Natalii Bloch: fotografie, eseje, reportaże antropologiczne

 

– Dużo wyjeżdżało, dużo! – toczy się opowieść nad paczką kabanosów i sokiem porzeczkowym w chłodnej kuchni. – Jedni za chlebem, a inni, żeby nie iść do carskiego wojska. Na wiele lat. Więc uciekali tam, do Ameryki. Wtenczas była taka umowa z księdzem. Wypisywał człowiekowi akt zgonu, w księgach figurowało i już go nie szukali. Bo nie żył.

 

fragment reportażu Michaliny Januszewskiej Przejściowe zaćmienie

 

Książka podsumowuje projekt (od)zyskiwania naszej własnej zbiorowej pamięci migracyjnej, jest opowieścią o nas jako migrantach. Składają się na nią migawki z wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku”, eseje o XIX-wiecznych zamorskich migracjach i współczesności potomków polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych i Brazylii oraz reportaże napisane na podstawie badań terenowych zrealizowanych przez studentki i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, którzy wcielili się w spóźnionych o 125 lat listonoszy, wyruszając do wiosek pochodzenia emigrantów w poszukiwaniu adresatów zatrzymanych przez cenzurę listów.

 

Czy osoby noszące nazwiska z kopert wciąż żyją pod wskazanymi adresami i czy żyje w nich pamięć o emigrantach? Czy zamorskie migracje sprzed ponad wieku miały znaczący wpływ na losy krewnych? Czy podzielone rodziny kiedykolwiek się połączyły? Czy w wioskach, z których tak wielu mieszkańców wyruszało za Ocean, migracje te są pamiętane, czy przeciwnie – zostały zapomniane, a jeśli tak, to dlaczego? Czy masowe wyjazdy do Ameryk były odosobnionym zjawiskiem, czy też wpisują się w szersze procesy mobilności? W 13 reportażach antropologicznych poszukujemy odpowiedzi na te pytania.

 

Książka do nabycia w sklepie CK ZAMEK w Poznaniu od środy.

 

Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK 2016, współpraca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM

 

AKCJA „Zaadoptuj kamizelkę”

 

W ramach akcji „Zaadoptuj kamizelkę” poznańskie instytucje – urzędy, szkoły, kościoły, teatry, kina, kluby, kawiarnie i wiele innych – mają możliwość zaopiekowania się jedną z kamizelek, jakie mieli na sobie uchodźcy podczas przeprawy przez morze. Na „adopcję” czeka 49 kamizelek, większość dziecięcych. Czas trwania akcji: 25 styczeń – 21 marzec 2017 r.

Każdego dnia setki ludzi z targanych konfliktami regionów na Bliskim Wschodzie i w Afryce próbuje przedostać się przez Morze Śródziemne z nadzieją na bezpieczne, godne życie w Europie. Mają na sobie pomarańczowe kamizelki ratunkowe. W ramach akcji „Zaadoptuj kamizelkę” poznańskie instytucje – urzędy, szkoły, kościoły, teatry, kina, kluby, kawiarnie i wiele innych – mają możliwość zaopiekowania się jedną z kamizelek, jakie mieli na sobie uchodźcy podczas przeprawy przez morze. Władze polskie odmówiły udziału w programie relokacji i tworzeniu korytarzy humanitarnych. Adopcja kamizelek, symbolizujących nieobecność samych uchodźców, polega na zapewnieniu im miejsca w przestrzeni publicznej miasta: w jednym z kinowych foteli, w ławce w kościele, przy kawiarnianym stoliku, na sali wykładowej, w szkolnej klasie, w poczekalni czy w sali obrad w urzędzie. Na „adopcję” czeka 49 kamizelek, większość dziecięcych. Nie wiemy czy ci, którzy mieli je na sobie, dotarli bezpiecznie do brzegu, nie wiemy, co się z nimi stało. Wiemy, że ich w Polsce nie ma. Za to są kamizelki przypominające o nich i ich nieobecności wśród nas.

 • Koordynator akcji: Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Migrant Info Point; współpraca: Oxfam

 • Czas trwania akcji: 25 styczeń – 21 marzec 2017 r.

 • Cel: umieszczenie kamizelki w miejscu użyteczności publicznej

 • Wszystkie zainteresowanie instytucje i osoby prosimy o kontakt: Karolina Sydow, cebam@amu.edu.pl, tel. 605 881 581

 

Oficjalnym hasztagiem, którym można się posługiwać w mediach społecznościowych, jest #zaadoptujkamizelkę.

 

Spotkanie inaugurujące działalność Otwartej Koalicji Wspólny Poznań

 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane współtworzeniem przyjaznego wszystkim miasta na spotkanie inaugurujące działalność Otwartej Koalicji Wspólny Poznań. Konferencja prasowa i debata odbędą się 2 grudnia w godz. 14.00-16.30 w CK Zamek na Scenie Nowej.

Czytaj więcej: Spotkanie...

„Wszyscy jesteśmy migrantami” – Spotkanie ze spóźnionymi o 125 lat listonoszami

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz – partnerów projektu „Wszyscy jesteśmy migrantami” – na spotkanie z uczestnikami etnograficznego projektu badawczego „(Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej”. Spóźnieni o 125 lat listonosze – studentki, studenci i doktorantki z IEiAK UAM – wyruszyli do wiosek pochodzenia emigrantów do Ameryk z końca XIX wieku, aby odnaleźć potomków adresatów listów zatrzymanych przez cenzurę.

 

Czytaj więcej: „Wszyscy jesteśmy...

 

„Wszyscy jesteśmy migrantami” – Spotkanie z dr Elżbietą M. Goździak i dr hab. Karoliną Bielenin-Lenczowską

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM – partnerów projektu „Wszyscy jesteśmy migrantami” – na spotkanie z antropolożkami, dr Elżbietą M. Goździak i dr hab. Karoliną Bielenin-Lenczowską. Tym razem przyjrzymy się współczesności potomków polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Polak, Amerykanin, Brazylijczyk…–kim są dziś i jak żyją?

 

Czytaj więcej: „Wszyscy jesteśmy...

 

Nadzwyczajny zjazd Etnologów i Antropologów polskich w Poznaniu

Centrum Badań Migracyjnych, jako współorganizator, zaprasza do udziału w Nadzwyczajnym Zjeździe Etnologów i Antropologów Polskich, który będzie miał miejsce 23 listopada 2016 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu.

 

Czytaj więcej: NADZWYCZAJNY ZJAZD...

 

„Wszyscy jesteśmy migrantami” – Spotkanie z prof. Dorotą Praszałowicz

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM – partnerów projektu „Wszyscy jesteśmy migrantami” – na spotkanie z prof. Dorotą Praszałowicz z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Czytaj więcej: „Wszyscy jesteśmy...

 

Reportaż o poszukiwaniu pamięci migracyjnej w „Dużym Formacie

 

W ostatnim „Dużym Formacie” (13.10.2016. s. 6-8) ukazał się reportaż o badaniach zrealizowanych w ramach zajęć (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM wspólnie z Centrum Badań Migracyjnych UAM.

Czytaj więcej: Reportaż o...

 

Spotkanie z Małgorzatą Szejnert

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz IEiAK UAM – partnerów projektu „Wszyscy jesteśmy migrantami” – na spotkanie z Małgorzatą Szejnert, reportażystką, autorką głośnej książki „Wyspa Klucz” o Ellis Island, czyli największym obozie przejściowym dla imigrantów w historii Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Zamek, w Sali Wielkiej, w środę 12 października o godz. 19.00. Informacje o całym programie towarzyszącym wystawie „Wszyscy jesteśmy migrantami” można znaleźć na stronie: http://zamek.poznan.pl/news,pl,6,9136.html.

 

Wernisaż wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami”

 

23 września o godz. 18.00 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (Sala Wystaw) odbędzie się wernisaż wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami.

 

Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku”. Otwarcie wystawy będzie połączone ze spotkaniem z prof. Marcinem Kulą, który opowie o niezwykłej historii odnalezienia przez swojego ojca, Witolda Kulę, nigdy niedostarczonych listów słanych pod koniec XIX wieku przez polskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Centrum Badań Migracyjnych UAM jest jednym z partnerów wystawy.

Szczegółowe informacje: http://www.zamek.poznan.pl/news,pl,6,9136.html

Nagrania z międzynarodowej konferencji o migracjach przymusowych.

 

Nagrania z trzech sesji plenarnych oraz tzw. keynote lecture, które odbyły się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej pt. Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration). Wydarzenie odbyło się w dniach 12-15.07.2016 w Poznaniu i było współorganizowane przez Centrum Badań Migracyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

 

Czytaj więcej: Nagrania z...

W dniach 12-15 lipca 2016 r. odbyła się na UAM międzynarodowa konferencja o migracjach przymusowych i uchodźcach Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis.

 

W konferencji Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration), współorganizowanej przez Centrum Badań Migracyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut  Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM uczestniczyło blisko 400 naukowców i praktyków z całego świata.

 

Czytaj więcej...

CeBam 18.05.2016 Prawo A Dyskryminowanie

 

Nagranie wykładu dr. Witolda Klausa z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Prezesa Stowarzyszenia Interwencji Prawnej pt. "Prawo a dyskryminowanie”.

 

http://antropofon.blogspot.com/2016/06/prawo-dyskryminowanie.html

 

https://archive.org/details/CeBam18.05.2016PrawoADyskryminowanie

 

18.05.2016 Prawo a dyskryminowanie

 

Zapraszamy na wykład pt. ”Prawo a dyskryminowanie”.

 

Czym jest "dyskryminacja"? Czy samo prawo może dyskryminować? Czy cudzoziemcy są w Polsce dyskryminowani?  Czy wymaganie od cudzoziemców zezwolenia na pracę to dyskryminacja? A co z umieszczeniem ich za kratami w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców? Czy cudzoziemcy powinni zarabiać tyle samo co polscy pracownicy? A czy powinni mieć prawo do korzystania z pomocy społecznej w naszym kraju?

 

Czytaj więcej: 18.05.2016 Prawo...

 

"Patrzę na: uchodźcy" 21.04.2016

 

Patrzę na: uchodźcy to cykl pokazów filmowych mający na celu przyjrzenie się obecnej sytuacji migracyjnej, bez stereotypów i uprzedzeń, ale także bez unikania trudnych tematów. Pokazom filmów towarzyszyć będą debaty przybliżające sytuacje uchodźców oraz ich drogę do Europy. Jest to kontynuacja....

 

Czytaj więcej: "Patrzę na:...

 

Zapraszamy na Poznań Biznes Partner

 

Poznań Biznes Partner to wydarzenie organizowane przez Miasto Poznań, kierowane do osób, które prowadzą firmę lub myślą o rozpoczęciu własnej działalności i szukają praktycznej wiedzy na temat możliwości rozwoju własnego biznesu, komunikacji z klientami czy zarządzania finansami.

 

Jest to wydarzenie dla firm oraz tych wszystkich, którzy szanse rozwoju swojego biznesu upatrują w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia i finansowego (fundusze UE), a także programach wsparcia w ekspansji na rynkach zagranicznych.

Czytaj więcej: Zapraszamy na...

 

20.04.2016 "Wspólny posiłek na Skypie. Wpływ nowych technologii na życie codzienne w rodzinach migranckich"

 

Polacy w Irlandii, Ukraińcy w Polsce, Filipińczycy w Stanach Zjednoczonych... Migrują obywatele wielu krajów, na swój nowy dom wybierając często miejsca dalekie od swojej ojczyzny. Z jednej strony życie w nowym kraju, z drugiej bliscy, którzy zostali w ojczyźnie. Jak pogodzić te dwa życia, dwa światy? Na spotkaniu  przyjrzymy się ....

 

Czytaj więcej: 20.04.2016...

 

W dniach 7-8 marca 2016 r. w Centrum Badań Migracyjnych UAM odbył się pierwszy warsztat w ramach projektu badawczego „Mobilne życie, niemobilne przestrzenie?

 

Migracje kobiet między Polską a Norwegią” z udziałem Izabelli Main (CeBaM / UAM), Izabeli Czerniejewskiej (CeBaM), Elżbiety Goździak (CeBaM /Georgetown University), Agaty Kochaniewicz (CeBaM / UAM), Marka Pawlaka (CeBaM / Uniwersytet Jagielloński)

 

Czytaj więcej: W dniach 7-8 marca...

 

16.03.2016 „Co o mnie myślisz? Co o mnie wiesz?”

 

Dlaczego opuścili swój kraj i zdecydowali się na zamieszkanie w Polsce? Co robią, jak sobie radzą w Poznaniu? Jak widzą nas Polaków i to w jaki sposób my postrzegamy ich? Czy czują się w naszym mieście dobrze i bezpiecznie? Na te i inne pytania odpowiedzą mieszkańcy Poznania, członkowie Stowarzyszenia Kultury Arabskiej "Arabia".

 

Czytaj więcej: 16.03.2016 „Co o...

 

Nagranie spotkania 17.02.2016 r.

 

Zapraszamy do odsłuchania materiału ze spotkania pt. „Niech się zintegrują. Asymilacja - integracja – inkorporacja". Prowadząca spotkanie - Anna Dąbrowska szuka odpowiedzi między innymi na następujące pytania: Czym jest integracja? Jakie i przed kim stawia zadania? Czy i kiedy jest możliwa?

Czytaj więcej: Nagranie spotkania...

 

17.02.2016. Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na spotkanie pt. Niech się zintegrują.

Asymilacja - integracja – inkorporacja


„Niech się zintegrują" – brzmi za każdym razem, gdy obcy zgłaszają akces do naszego społeczeństwa. To przestroga, nie rada. Integracja może brzmieć złowieszczo. Kryje się za nią niewypowiedziana lista żądań i oczekiwań. Tym trudniejsza do zrealizowania, że niezwerbalizowana. Ukryte są także opisy ról każdej ze stron. Czasem ze zdziwieniem członkowie społeczeństwa dowiadują się, że w procesie integracji również przed nimi stoją pewne zadania, że oni także muszą coś zrobić.

 

Integracja to słowo klucz spotkania, które poprowadzi  Anna Dąbrowska ....

 

Czytaj więcej: 17.02.2016....

 

Nagranie wykładu z 13.01.2016 r.

 

Zapraszamy do odsłuchania wykładu pt „Szerzymy i akceptujemy hejtowanie? Mowa nienawiści w Polsce” http://antropofon.blogspot.com/2016/01/szerzymy-i-akceptujemy-hejtowanie-mowa.html

 

Czytaj więcej: Nagranie wykładu z...

 

13.01.2016. Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na wykład pt.

„Szerzymy i akceptujemy hejtowanie? Mowa nienawiści w Polsce”

 

Mowa nienawiści jest zjawiskiem, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób czy grup. Mowa nienawiści przyjmuje różne formy, stąd częsta trudność w jej jednoznacznym nazwaniu i rozpoznaniu. Wykład będzie okazją do przyjrzenia się temu zagadnieniu.

Czytaj więcej: 13.01.2016....

 

Relacja z wykładu Centrum Badań Migracyjnych UAM (18.12.2015)

 

Dziękujemy prelegentom za interesujące wystąpienia, a uczestnikom za aktywną dyskusję. Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wykładzie „Strach kulturowy w polskich mediach: hordy dzikich obcych czy potrzebujący uchodźcy?” zapraszamy do odsłuchania nagrania.

 

Czytaj więcej: Relacja z wykładu...

 

18.12.2015 Wykład organizowany przez Centrum Badań Migracyjnych w Międzynarodowy Dzień Migrantów „Strach kulturowy w polskich mediach: hordy dzikich obcych czy potrzebujący uchodźcy?”

 

Uchodźcy i migranci z Afryki i Bliskiego Wschodu przybywający w ostatnich miesiącach do Europy stali się w polskich mediach tematem budzącym ogromne emocje. Dziennikarze, choć reprezentują różne stanowiska, stosują słowa-klucze, nośne metafory działające na wyobraźnię i emocje czytelników, wprowadzając do ich świadomości liczne klisze i uproszczenia.

Czytaj więcej: 18.12.2015 Wykład...

 1. 25.11.2015 r. zapraszamy na wykład pt. "Czy łatwo jest zostać uchodźcą? Teoretyczne i praktyczne aspekty prawnej ochrony cudzoziemców w Polsce."

 2. Kampania "Wspólnie tworzymy jeden Poznań" organizowana przez Centrum Badań Migracyjnych.

 3. Piknik Międzynarodowy i Wspólny Poznań

 4. Fotorelacja ze spotkania organizowanego przez Centrum Badań Migracyjnych,

 5. Spotkanie z syryjskim psychologiem prof. Bassamem Aouil’em pt. DZIECI GORSZEGO BOGA w CK Zamek.

 6. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w sprawie przejawów ksenofobii i nietolerancji w Polsce

 7. Oświadczenie Centrum Badań Migracyjnych UAM w sprawie uchodźców

 8. Report from transnational conference: Strategies of the integration of migrants in the local labor market, 21.05.2015, Munich, City Hall

 9. Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na wykład dr Joanny Kozielskiej pt. Emigracja zarobkowa i powrót do kraju w doświadczeniach współczesnej młodzieży migracyjnej.

 10. Transnational conference: Strategies for the integration of migrants in the labor market 21st May 2015, Munich

 11. Zaproszenie na spotkanie i dyskusję

 12. Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na wykład doktorantki Joanny Kostki pt. Gorsi migranci? Migracja Romów na terenie Unii Europejskiej

 13. Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na wykład mgr Jacka Kubery pt. Od Algierczyków we Francji do Francuzów.

 14. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

 15. Zaproszenie na wykład

 16. Polsko-niemieckie spotkanie w ramach projektu AMIGA

 17. Oferta Centrum Badań Migracyjnych UAM (CeBaM) na organizację konferencji

 18. Wykład gościnny Julii Wojnowskiej-Radzińskiej

 19. Informator AMIGA - maj 2014

 20. Aktualne informacje dotyczące projektu AMIGA

 21. Cykl wykładów gościnnych: Dom otwarty/Dom zamknięty?

 22. AMIGA - Migrant Info Point

 23. AMIGA Kick-off meeting w Poznaniu

 24. Vienna: Research Conference on Migration.

 25. Końcowa konferencja projektu REKRY-AMARE - Sprawozdanie z konferencji

 26. Komisja Unii Europejskiej utworzyła Europejską Sieć Migracyjną.

Kolumna I
Kolumna II
Kolumna III
Kolumna IV
Kolumna V
bottom of page