Badaczki i Badacze

dyrektor CeBaM UAM, dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zastępczyni Dyrektora CeBaM, antropolożka i historyczka pracująca w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

antropolożka kultury i politolożka pracująca w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

antropolożka kultury, badaczka niezależna, prezeska Fundacji Centrum Badań Migracyjnych

antropolog kultury i badacz migracji, profesor na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie oraz profesor wizytujący na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

antropolożka i socjolożka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii oraz w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

antropolożka kultury, etnolingwistka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

antropolog, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

antropolog i doktorant w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adamq Mickiewicza

w Poznaniu

etnolog i antropolog kultury pracujący w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

antropolożka społeczna, fieldrecordistka, profesorka uczelni w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu

im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

antropolożka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Antropologii

i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

prawniczka, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współpracowniczki

socjolożka i antropolożka społeczna, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

antropolożka, doktorantka na wydziale Antropologii Społecznej, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, członkini grupy badawczej Temporalities of Mobility and Migration

absolwentka antropologii kulturowej i psychologii,

doktorantka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

absolwentka komunikacji międzykulturowej, europeistyki

i amerykanistyki, koordynatorka projektów w Urzędzie do Spraw Pracy i Gospodarki Miasta Monachium

Instytut Archeologii i Etnologii PAN Poznań