top of page

Zespół CeBaM

Dyrekcja:

35.jpg

Prof. UAM dra hab.
Izabella Main

Dyrektorka CeBaM, antropolożka i historyczka pracująca w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badacze i badaczki:

Natalia Bloch.jpg

Prof. UAM dra hab.
Natalia Bloch

Antropolożka pracująca w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Screenshot 2021-10-15 at 10-04-24 buchowski jpg (obraz WEBP, 300×300 pikseli)_edited.png

Prof. dr hab.
Michał Buchowski

Dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Bylow_zdjecie do biogramu.jpg

Dr Katarzyna Byłów

Antropolożka społeczna, badaczka, stażystka podoktorska w CeBaM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

foto Czerniejewska.jpeg

Dr Izabela Czerniejewska

Antropolożka kultury, badaczka niezależna, prezeska Fundacji Centrum Badań Migracyjnych

shinestudio-klaudiagolebiowska-11.jpg

Dr Klaudia Gołębiowska

Doktor Nauk Społecznych w zakresie Nauk o Polityce, specjalność: Polityka Imigracyjna. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gozdziak.png

Prof. Elżbieta Goździak

Antropolog kultury i badacz migracji, profesor na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie oraz profesor wizytujący na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr_Marta_Kluszczyńska.jpg

Dr Marta Kluszczyńska

Antropolożka i socjolożka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Izabela Kujawa.jpg

Dr Izabela Kujawa

Sekretarz CeBaM, Antropolożka kultury, etnolingwistka

FOTO czbiale.jpg

Mgr Agnieszka Mińkowska

Antropolożka kultury, badaczka niezależna, członkini Zespołu ds. Polityki na rzecz Integracji Imigrantów i Imigrantek przy Urzędzie Miasta Poznania

W_edited.jpg

Mgr Wiktoria Moritz-Leśniak

Psycholożka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Agata Stanisz.jpg

Prof. UAM dra hab.
Agata Stanisz

Antropolożka społeczna, fieldrecordistka, profesorka uczelni w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

A_Narożniak_fot_G Niklas.jpg

Dr Agnieszka Narożniak

doktor nauk prawnych, prawniczka
i europeistka; adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,  członkini zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych

larysa_edited.jpg

Mgr Larysa Sugay

Edukatorka zdrowotna, fizjoterapeutka, terapeutka Doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Marcin Princ.jpg

Dr Marcin Princ

Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Rober Rydzewski.jpg

Dr Robert Rydzewski

Instytut Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

23.01_edited.jpg

Dr Olena Shelest-Szumilas

Doktor nauk ekonomicznych

Adiunkt w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

mgr Karolina Sydow.jpg

Dr Karolina Sydow

Antropolożka

A. Szczepaniak - Kroll - CeBaM - Uniwersytet Adama Mickiewicza.jpg

Dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll

Instytut Archeologii i Etnologii PAN Poznań

prof Zbigniew Szmyt d-1_edited_edited.jp

Dr hab. Zbigniew Szmyt

Antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Huert Tubacki cv_2 (2).jpg

Mgr Hubert Tubacki

Antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Asia.png

Mgr Joanna Urbańska

Antropolożka i hebraistka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współpracowniczki
i współpracownicy:

Horolets- CeBaM - Uniwersytet Adama Mickiewicza.jpg

Dr Anna Horolets

Socjolożka i antropolożka społeczna, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

mgr_Agata_Kochaniewicz.jpg

Mgr Agata Kochaniewicz

Antropolożka, doktorantka na wydziale Antropologii Społecznej, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, członkini grupy badawczej Temporalities of Mobility and Migration

dr Marek Pawlak.jpg

Dr Marek Pawlak

Antropolog, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Anne White Dec 2021_edited.jpg

Prof. Anne White

Prof. Anne White, badaczka wizytująca w 2022, antropolożka, professor polonoznawstwa na UCL SSEES w Londynie

bottom of page