top of page

PO PIERWSZE TOLERANCJA

 

Okres realizacji: 01.08.2021 – 15.12.2021

Finansowanie: Urząd Miasta Poznania

Kwota dofinansowania: 22 950 PLN

Koordynatorka projektu: Izabela Czerniejewska

Partnerzy:

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point) - lider projektu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Opis projektu:

Projekt jest skierowany do nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i pedagożek z poznańskich szkół. Realizacja zadania zakłada zorganizowanie cyklu spotkań z uczestnikami projektu w formie zdalnej. Projekt składał się będzie z konferencji, warsztatów oraz twórczej pracy uczestników i uczestniczek. Do współpracy zostaną zaproszone osoby z doświadczeniem migracji, które przygotują materiały audiowizualne włączone do pakietu edukacyjnego. Efektem całego przedsięwzięcia będzie zapewnienie nauczycielom i nauczycielkom narzędzi, materiałów i sposobów realizacji działań antydyskryminacyjnych z uczniami.

Zakłada się, że uczestnicy projektu po skończonych warsztatach przeprowadzą zajęcia antydyskryminacyjne w swoich szkołach i placówkach w ramach lekcji wychowawczych/ i/lub zajęć pozalekcyjnych. Zostaną oni poproszeni o opracowanie sprawozdań z tej formy aktywności i przesłania ich do „Katalogu dobrych praktyk”, który będzie umieszczony na platformie Moodle.

national.png
bottom of page