top of page
FOTO czbiale.jpg

mgr Agnieszka Mińkowska

antropolożka kultury, badaczka niezależna, członkini Zespołu ds. Polityki na rzecz Integracji Imigrantów i Imigrantek przy Urzędzie Miasta Poznania.

e-mail: opjaga@yahoo.com

Zainteresowania:

 • Studia migracyjne: migracje przymusowe i uchodźcy, strategie adaptacyjne migrantów i uchodźców a społeczeństwo przyjmujące, polityka migracyjna.

 • Antropologia stosowana i zaangażowana: projekty integracyjne na rzecz migrantów i społeczeństwa przyjmującego.

 • Industrial Relations (relacje przemysłowe).

Publikacje:

 • Mińkowska A., 2010, Cudzoziemiec jako pacjent. Integracja w sferze poznańskiej opieki zdrowotnej [w:] N. Bloch, Goździak E. (red.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań.

 • Mińkowska A., 2009, Rola buddyzmu dla uchodźców tybetańskich, [w:] J. E. Zamojski (red.), “Migracje i społeczeństwo”, Tom 14, PAN, s. 194-207.

 • Mińkowska A., 2008, Prognoza skali emigracji lekarzy z Polski, [w:] K. Krajewski-Siuda (red.), Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia Publicznego, Bytom.

 

Projekty:

 • - 2020 - 2021: 12/8-2017/OG-FAMI - działania na rzecz integracji migrantów i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla migrantów w Poznaniu w ramach projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa” z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, (kierownik projektu).
  https://migranciwielkopolska.caritas.pl

 • - 2010: 7/5/2008/EFI Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu, (wykonawca).
  https://www.cebam.pl/bariery-i-czynniki

bottom of page