top of page
dr Elżbieta M. Goździak.jpg

 prof. Elżbieta M. Goździak

antropolog kultury i badacz migracji, profesor na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie oraz profesor wizytujący na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

e-mail: emg27@georgetown.edu

www.elzbietagozdziak.com

 

Zainteresowania badawcze:

Studia nad migracjami: migracje przymusowe i uchodźcy polityczni, integracja imigrantów w Ameryce Północnej i w Europie, migracje dzieci i młodzieży, migracje Polaków w Europie, migracje pracowników opieki medycznej i społecznej, handel ludźmi; Antropologia medyczna: zdrowie psychiczne uchodźców i migrantów, medykalizacja ludzkiego cierpienia, dysproporcje w zdrowiu, dostęp do opieki zdrowotnej migrantów i uchodźców;

Metodologie i techniki badań terenowych: antropologia uczestnicząca, wywiady etnograficzne, grupy fokusowe, etnografia mobilna i wielomiejscowa, etyka badań terenowych; Antropologia stosowana: ewaluacja polityki migracyjnej i programów dla uchodźców i migrantów.

Publikacje:

bottom of page