top of page

PRYWATNE GOSZCZENIE UCHODŹCÓW Z UKRAINY W POLSKICH DOMACH. CODZIENNY HUMANITARYZM I SPOTKANIA PONAD RÓŻNICĄ

 

Okres realizacji: 01.03.2024 - 29.02.2028

Finansowanie: Środki NCN w ramach programu OPUS (nr UMO-2023/49/B/HS3/02706

Kierowniczka projektu: prof. UAM dra hab. Natalia Bloch

Czytaj więcej...

DOBRE POCZĄTKI OBIECUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ. DZIECI Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACYJNYM W POLSKICH SZKOŁACH 

 

Okres realizacji: 3.10.2022-2.10.2026

Finansowanie: Środki NCN w ramach programu OPUS

Kierownik projektu: Elżbieta M. Goździak

Wykonawcy: Izabella Main, Katarzyna ByłówWiktoria Moritz-Leśniak, Larysa Sugay

Czytaj więcej...

ALIENOWANIE I URASAWIANIE ROMÓW I MUZUŁMANÓW W PAŃSTWIE NARODOWYM

 

Okres realizacji: 01.10..2021 – 30.09.2024

Finansowanie: Środki NCN w ramach programu OPUS 19

Koordynator projektu: Michał Buchowski

Wykonawcy: Joanna Urbańska, Hubert Tubacki

Czytaj więcej...

PŁEĆ I SPRAWCZOŚĆ W PROCESACH MIGRACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SAHARYJCZYKÓW I SAHARYJEK MIGRUJĄCYCH DO HISZPANII

 

Okres realizacji: 2021-2022 (24 miesiące)

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium

Nr projektu: nr 2020/37/N/HS3/01234

Kierowniczka projektu: Marta Kluszczyńska

Czytaj więcej...

PROMIGRACYJNE SOJUSZE – WSPÓŁPRACA ODDOLNYCH INICJATYW PROMIGRACYJNYCH Z PODMIOTAMI SFORMALIZOWANYMI W POLSCE

Celem projektu jest zbadanie mechanizmów współpracy między oddolnymi inicjatywami działającymi w obszarze migracji i uchodźstwa w Polsce, a jednostkami formalnymi, takimi jak samorząd, biznes, instytucje publiczne czy media. Zidentyfikujemy motywacje do podjęcia współpracy pomiędzy nimi, a także przeszkody i uprzedzenia, które pojawiają się w trakcie współdziałania.

Okres realizacji: 2021-2023

Koordynacja: Robert Rydzewski

 

POKREWIEŃSTWO I SEDENTARYZACJA NA OBSZARACH MIEJSKICH AZJI WEWNĘTRZNEJ: HAILAR, UŁAN UDE, UŁAN BATOR

 

Finansowanie: NCN, OPUS 13, 2017/25/B/HS3/00675

Okres realizacji: 2018-2021

Kierownik projektu: Zbigniew Szmyt

POTRZEBY MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK POZNANIA Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACYJNYM DOTYCZĄCE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. DIAGNOZA I REKOMENDACJE

Okres realizacji: 09.2021-03.2022

Finansowanie: WZiSS Urząd Miasta Poznania, środki Funduszu Azylu, Migracji i Integracji UE

Koordynatorka projektu: Izabella Main

Wykonawcy: Karolina Sydow, Izabela Czerniejewska, Natalia Bloch, Anna Olchowska, Witold Krzemiński

 

Czytaj więcej...

PO PIERWSZE TOLERANCJA

 

Okres realizacji: 01.08.2021 – 15.12.2021

Grantodawca: Urząd Miasta Poznania

Kierowniczka projektu: Izabela Czerniejewska

Czytaj więcej...

 

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W SYTUACJI MIGRACJI: FILIPIŃCZYCY W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ

Okres realizacji: 2019-2020 (12 miesięcy)

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium,
Nr projektu: nr 2018/29/N/HS3/00528
Kierownik projektu: Izabela Kujawa

Czytaj więcej...

MIGRATION FOR WELFARE: NURSES WITHIN THREE REGIMES OF IMMIGRATION AND INTEGRATION INTO THE NORWEGIAN WELFARE STATE (WELLMIG)

Okres realizacji: 2017-2021 (48 miesięcy)
Grantodawca: Norwegian Research Council,
Lider: prof. Marie Louise Seeberg, NOVA, Oslo
Wykonawcy: dr hab. Izabella Main, dr Marek Pawlak

Czytaj więcej...

NORMS AND VALUES IN THE EUROPEAN MIGRATION AND REFUGEE CRISIS (NOVAMIGRA)

Okres realizacji: 2018-2021 (36 miesięcy)
Grantodawca: Horyzont 2020
Lider projektu: Prof. Dr. Andreas Niederberger, Universität Duisburg-Essen
Wykonawcy: dr hab. Izabella Main, dr Elżbieta M. Goździak

 

Pobierz broszurę tutaj

MOBILNE ŻYCIA, NIEMOBILNE PRZESTRZENIE? MIGRACJE KOBIET MIĘDZY POLSKĄ

A NORWEGIĄ

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs Harmonia,
Okres realizacji: 2015-2018 (36 miesięcy)
Nr projektu: nr 2014/14/M/HS3/00842
Kierownik projektu: dr Izabella Main
Partnerzy zagraniczni: NOVA - Norwegian Social Research, Peace Research Institute Oslo
Wykonawcy: dr Izabela Czerniejewska, dr Elżbieta M. Goździak, dr Marek Pawlak

Czytaj więcej...   

Wszyscy jesteśmy migrantami

Okres realizacji: 2016-2018
Grantodawca:
Kierowniczka:
Natalia Bloch
Partnerzy: Centrum Kultury Zamek, IEiAK UAM, CeBaM UAM

Czytaj więcej...

BEZPIECZNY DOM

Grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci

i Młodzieży.

Okres realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2016

Miejsce: Projekt realizowany w Poznaniu przez Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej

Czytaj więcej...

AMIGA Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy

- Projekt współpracy polsko-niemieckiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) PO KL.

Okres realizacji: 06.2013- 05.2015 (24 miesiące)

Nr projektu: POKL.07.02.01-30-092/12

Koordynator krajowy: Centrum Badań Migracyjnych UAM

Koordynatorka: Karolina Sydow, kontakt: karsyd@amu.edu.pl

Czytaj więcej...

 

ACCEPT PLURALISM Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w Europie. Tolerancja, pluralizm i spójność społeczna

Projekt badawczy współfinansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego UE (działanie SSH-2009-3.3.1 “Tolerancja i różnorodność kulturowa”).

Okres realizacji: marzec 2010 - maj 2013 (39 miesięcy)

Koordynator główny: prof. Anna Triandafyllidou Robert Schuman Centre for Advanced Studies (European University Institute)

Koordynator krajowy: prof. dr hab. Michał Buchowski, kontakt: mbuch@amu.edu.pl

Główny wykonawca: mgr Katarzyna Chlewińska

Czytaj więcej...

REKRY-AMARE (Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the UE)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), the Häme Centre for Economic Development, Transport and the Environment, the HAMK University for Applied Sciences, the City of Lahti, the City of Kouvola I the Lahti Unit of the Palmenia Centre for Continuing Education (University of Helsinki.

 

Okres realizacji: 2010-2013

 

Koordynator główny:
Irma Tolonen (University of Helsinki), od 01.07.2012
dr Matthias Spies (University of Helsinki), do 30.06.2012

Czytaj więcej...

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania.

Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N109 224836

 

Okres realizacji: czerwiec 2009-czerwiec 2012 (36 miesięcy)

Kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski, kontakt: mbuch@amu.edu.pl

Czytaj więcej...

Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania.

Projekt badawczy nr 7/5/2008/EFI współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)

 

Okres realizacji: styczeń 2010-czerwiec 2010 (6 miesięcy)

Kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski, kontakt: mbuch@amu.edu.pl

Czytaj więcej...

bottom of page