top of page

Książki

okładka książki main gozdziak 2023.png

Elżbieta M. Goździak, Izabella Main (eds.) Debating Religion and Forced Migration Entanglement,  Palgrave Macmillan Cham, 2023.

This open access book brings into dialogue emerging and seasoned migration and religion scholars with spiritual leaders and representatives of faith-based organizations assisting refugees. Violent conflicts, social unrest, and other humanitarian crises around the world have led to growing numbers of people seeking refuge both in the North and in the South. Migrating and seeking refuge have always been part and parcel of spiritual development. However, the current 'refugee crisis' in Europe and elsewhere in the world has brought to the fore fervent discussions regarding the role of religion in defining difference, linking the ‘refugee crisis’ with Islam, and fear of the ‘Other.’ Many religious institutions, spiritual leaders, and politicians invoke religious values and call for strict border controls to resolve the ‘refugee crisis.’ However, equally many humanitarian organizations and refugee advocates use religious values to inform their call to action to welcome refugees and migrants, provide them with assistance, and facilitate integration processes. This book includes three distinct but inter-related parts focusing, respectively, on politics, values, and discourses mobilized by religious beliefs; lived experiences of religion, with a particular emphasis on identity and belonging among various refugee groups; and faith and faith actors and their responses to forced migration.


Link do strony książki

9781793624710.jpg

Natalia Bloch, Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India, Lexington Books 2021.

In Encounters across Difference, Natalia Bloch examines tourism encounters in the informal sector in India and their potential to empower subaltern communities. Drawing from ethnographic evidence in Hampi and Dharamshala, Bloch explores the potential of tourism to promote political engagement, volunteering, sponsorship, local entrepreneurship, and women’s empowerment. Contrary to the frequent criticism of tourism to the Global South as a colonial practice, Bloch argues that workers and small entrepreneurs in displaced communities see tourists as allies in their political struggles and, on a more individual level, as an opportunity to build better lives.


Link do strony książki

Intersections book cover - small.jpg

Natalia Bloch, Kathleen M. Adams (eds.) Intersections of Tourism, Migration, and Exile, Routledge 2023.

This book challenges the classic – and often tacit – compartmentalization of tourism, migration, and refugee studies by exploring the intersections of these forms of spatial mobility: each prompts distinctive images and moral reactions, yet they often intertwine, overlap, and influence one another.

Tourism, migration, and exile evoke widely varying policies, diverse popular reactions, and contrasting imagery. What are the ramifications of these siloed conceptions for people on the move? To what extent do gender, class, ethnic, and racial global inequalities shape moral discourses surrounding people’s movements? This book presents 12 predominantly ethnographic case studies from around the world, and a pandemic-focused conclusion, that address these issues. In recounting and juxtaposing stories of refugees’ and migrants’ returns, marriage migrants, voluntourists, migrant retirees, migrant tourism workers and entrepreneurs, mobile investors and professionals, and refugees pursuing educational mobility, this book cultivates more nuanced insights into intersecting forms of mobility. Ultimately, this work promises to foster not only empathy but also greater resolve for forging trails toward mobility justice.

This accessibly written volume will be essential to scholars and students in critical migration, tourism, and refugee studies, including anthropologists, sociologists, human geographers, and researchers in political science and cultural studies. The book will also be of interest to non-academic professionals and general readers interested in contemporary mobilities.


Link do strony książki

Human Trafficking as a New (In)Security Threat.jpg

Elzbieta M. Gozdziak, Human Trafficking as a New (In)Security Threat, Palgrave 2021.

This book challenges the rhetoric linking ‘war on terror’ with ‘war on human trafficking’ by juxtaposing lived experiences of survivors of trafficking, refugees, and labor migrants with macro-level security concerns. Drawing on research in the United States and in Europe, Goździak shows how human trafficking has replaced migration in public narratives, policy responses, and practice with migrants and analyzes lived experiences of (in)security of trafficked victims, irregular migrants, and asylum seekers.


Link do strony wydawnictwa

41X+PGv04WL.jpg

Elzbieta M. Gozdziak, International Migration. A Quick Immersion, Tibidabo Publishing 2021. 

Anti-immigrant sentiments are high across the globe. Citizens are concerned about the failure of politicians to show effective leadership on migration. An ill-informed understanding of migration —and the resulting xenophobia and racism against refugees and immigrants— has people turning to populist politicians who wish to bring back protectionism, reverse globalization, and erect walls and fences. This book dispels some of the misperceptions that migrants are the source of societal ills and provides non-specialists with a basic understanding of the phenomenon of international migration to be able to engage in constructive debates on refugees and migrants.


Link do strony książki na portalu Amazon

Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values.jpg

Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Brigitte Suter (eds.). 2020. Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values? London: Routledge (Open Access).
Publication is one of the results of Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis (NoVaMigra) research project, founded by Horizon 2020.

This book explores how the rising numbers of refugees entering Europe from 2015 onwards played into fears of cultural, religious, and ethnic differences across the continent. The migrant, or refugee crisis, prompted fierce debate about European norms and values, with some commentators questioning whether mostly Muslim refugees would be able to adhere to these values, and be able to integrate into a predominantly Christian European society. In this volume, philosophers, legal scholars, anthropologists and sociologists, analyze some of these debates and discuss practical strategies to reconcile the values that underpin the European project with multiculturalism and religious pluralism, whilst at the same time safeguarding the rights of refugees to seek asylum.


Czytaj więcej...

Main_I._Lepsze_światy_medyczne.Zdrowie,_

Izabella Main, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej [Better Medical Landscapes? Health, Illness and Curing of Polish Migrant Women in an Anthropological Perspective], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2018.

Monografia autorstwa Izabelli Main zawiera bogate przypadki etnograficzne dotyczące doświadczeń Polek, które zamieszkały w Barcelonie, Berlinie oraz Londynie po akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej, w zakresie ich kontaktów ze służbą zdrowia na emigracji. Szczególnie fascynujące są rozważania odnoszące się do praktyk związanych z opieką medyczną nad kobietami ciężarnymi. Main opisuje nie tylko oferowane podejścia do zdrowia reprodukcyjnego w miastach emigracji oraz w Polsce, lecz także analizuje decyzje podejmowane przez ciężarne lub usiłujące zajść w ciążę Polki. Decyzje te motywowane są często w równym stopniu osobistymi preferencjami, jeśli chodzi o opiekę prenatalną, poród oraz połóg oraz sytuacją polityczną w Polsce, gdzie dostęp do pewnego rodzaju terapii jest ograniczony.

 

Link do strony wydawnictwa oraz recenzji książki (Recenzja nr 1; Recenzja nr 2)

Natalia - Bloch - CeBaM - Bliscy nieznaj

Natalia Bloch, Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w
postkolonialnych Indiach, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu 2018.

„Bliscy nieznajomi” to historie politycznego angażowania turystów, wolontariatu, sponsoringu, wspierania lokalnej przedsiębiorczości, emancypacji kobiet i miłości w czasach turystyki. To opowieść o spotkaniach obcych sobie ludzi, do jakich dochodzi w nieformalnym sektorze turystycznym, i o możliwościach, które z nich wynikają; opowieść o wytwarzaniu bliskości i wzajemności. Zebrany materiał jest efektem badań etnograficznych zrealizowanych w dwóch popularnych miejscowościach turystycznych w Indiach, których mieszkańcy znajdują się w sytuacji podporządkowania. Wioska Hampi, położona na obszarze wpisanym na listę UNESCO, jest wysiedlana w imię ochrony materialnego dziedzictwa, podczas gdy Dharamsala to obóz uchodźców tybetańskich przekształcony w turystyczną atrakcję. Wbrew częstej krytyce turystyki do krajów tzw. globalnego Południa jako kontynuacji kolonialnych relacji władzy pracownicy i drobni przedsiębiorcy sektora postrzegają turystów jako sprzymierzeńców w walce politycznej oraz, na bardziej indywidualnym poziomie, jako szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej i awans społeczny. Książka ukazuje zatem emancypacyjny potencjał turystyki w kontekście postkolonialnym.

Link do strony wydawnictwa

Goździak E. M, M.O. Ensor (eds.).jpg

Elżbieta M. Goździak, Marisa O. Ensor (eds.), Children and Forced Migration: Durable Solutions during Transient Years. Palgrave. 2017.

This book responds to the reality that children and youth constitute a disproportionately large percentage of displaced populations worldwide. It demonstrates how their hopes and aspirations reflect the transient nature of their age group, and often differ from those of their elders. It also examines how they face additional difficulties due to the inconsistent definition and uneven implementation of the traditional ‘durable solutions’ to forced migration implemented by national governments and international assistance agencies. The authors use empirical research findings and robust policy analyses of cases of child displacement across the globe to make their central argument: that the particular challenges and opportunities that displaced children and youth face must be investigated and factored into relevant policy and practice, promoting more sustainable and durable solutions in the process. This interdisciplinary edited collection will appeal to students and scholars of forced migration studies, development, conflict and peace-building and youth studies, along with policy-makers, children's rights organizations and NGOs.

Link to the publisher’s website

Ksiazki - Bloch - na strone CeBaM - Odzy

Natalia Bloch (red.), Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK we współpracy z Instytutem Etnologii i
Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM 2016.

Książka podsumowuje projekt przywracania naszej własnej zbiorowej pamięci migracyjnej, jest opowieścią o nas jako migrantach. Składają się na nią migawki z wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku”, która była głównym wydarzeniem wystawienniczym sezonu jesiennego 2016 w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, eseje o XIX-wiecznych zamorskich migracjach i współczesności potomków emigrantów w Stanach Zjednoczonych i Brazylii oraz trzynaście reportaży antropologicznych napisanych na podstawie badań terenowych „(Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej”. Reportaże zostały napisane przez studentki i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, którzy wcielili się w spóźnionych o 125 lat listonoszy, wyruszając do wiosek pochodzenia emigrantów w poszukiwaniu adresatów zatrzymanych przez carską cenzurę listów. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy osoby noszące nazwiska z kopert wciąż żyją pod wskazanymi adresami i czy żyje w nich pamięć o emigrantach? Czy zamorskie migracje sprzed ponad wieku miały znaczący wpływ na losy krewnych? Czy wioskach, z których tak wielu mieszkańców wyruszało za Ocean, migracje te są pamiętane, czy przeciwnie – zostały zapomniane, a jeśli tak, to dlaczego? Czy istnieje pamięć instytucjonalna o tych emigracjach? Czy masowe wyjazdy do Ameryk były odosobnionym zjawiskiem, czy też wpisują się w szersze procesy mobilności? Kim są potomkowie emigrantów i czy sami migrują? Książka zdobyła nagrodę „Badanie antropologiczne roku 2017” Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Złoty Medal European Design Award w kategorii „Book Layout” i została wyróżniona w konkursie na Najpiękniejsze Książki Roku organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (w kategorii książki naukowe i popularnonaukowe).

Link do pobrania książki

Więcej o projekcie...
Dziennik terenowy z badań na Facebooku
Reportaż Violetty Szostak w „Dużym Formacie” o badaniach zrealizowanych w ramach projektu

Goździak E. M, M. L. Seeberg.jpg

Elżbieta M. Goździak, Marie Louise Seeberg (eds.), Contested Childhoods: Growing Up in Migrancy. Springer Publishing. 2016

The book explores migration, governance, and identity processes currently involving children and ideas of childhood. Migrancy as a social space allows majority populations to question the capabilities of migrants, and is a space in which an increasing number of children are growing up. In this space, families, nation-states, civil society, as well as children themselves are central actors engaged in contesting the meaning of childhood. Childhood is a field of conceptual, moral and political contestation, where the ‘battles’ may range from minor tensions and everyday negotiations of symbolic or practical importance involving a limited number of people, to open conflicts involving violence and law enforcement. The chapters demonstrate the importance of how we understand phenomena involving children: when children are trafficked, seeking refuge, taken into custody, active in gangs or in youth organizations, and struggling with identity work.

This book was selected by Choice magazine as an ‘Outstanding Academic Title’ for the year 2017!

Link to open access

Goździak_E._M._Trafficked_Children_and_Y

Elżbieta M. Goździak (ed.), Trafficked Children and Youth in the United States: Reimagining Survivors. Rutgers University 2016

Trafficked children are portrayed as hapless victims who are forced to migrate from a poor country to the United States, where they serve as sex slaves. But the picture is far more complex.

Link to the publisher’s site

Read more

Nie_dosc_mile_widziani.jpg

Izabela Czerniejewska (red.), Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2016. 

ZapRaszamy do lektury kolejnej publikacji na temat sytuacji cudzoziemców w Poznaniu. Publikacja powstała w ramach projektu "Bezpieczny dom", realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej od kwietnia 2015 do marca 2016. Projekt współfinansowany przez Program Obywatele dla Demokracji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Dostępna tylko wersja elektroniczna.

pobierz plik tutaj

Active-Migrants-Publication_cover.jpg

Karolina Sydow, Ulrike Schulz, Magdalena Ziółek-Skrzypczak (ed.) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, Munich 2015

This publication presents experiences, results and recommendations from the transnational project AMIGA Active MIGrAnts in the Local Labor Market in two cities of two neighboring countries: Munich in Germany and Poznań in Poland. The project, which was carried out from June 2012 till May 2015, aims at developing European strategies of supporting migrants in the local labor markets in two different contexts: a new and old cities of migration in the European Union. At the same time it shows how two project coordinators at two different levels: the municipality the Department of Labor and Economic Development (RAW) of the City and Munich and the research institute the Centre for Migration Studies (CeBaM) at the Adam Mickiewicz University in Poznań can manage the development of offers for migrants and apply academic research on migration in daily integration practice.

pobierz plik tutaj

Nie_dosc_uzyteczni.jpg

Natalia Bloch, Izabella Main, Karolina Sydow (red.), Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami badań przeprowadzonych w ramach projektu AMIGA. Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) PO KL i zrealizowanego przez CeBaM UAM w latach 2013-2015. Osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej wersji książki, prosimy o kontakt pod adresem: cebam@amu.edu.pl

 

pobierz plik tutaj

Czerniejewska_I.,_Edukacja_wielokulturow

Izabela Czerniejewska, Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące grup odmiennych kulturowo: mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców, repatriantów oraz imigrantów, działań edukacyjnych skierowanych do tych środowisk oraz programów uwrażliwiających kulturowo adresowanych do społeczeństwa polskiego o wymienionych grupach. Autorka zawarła swoje spostrzeżenia dotyczące dobrych metod pracy w środowisku odmiennym kulturowo na podstawie prowadzonych badań, literatury przedmiotu, dostępnych opracowań materiałów edukacyjnych a także własnego zaangażowania w projekty edukacyjne.

Link do strony wydawnictwa

migracje-okladka.jpg

Michał Buchowski, Jacek Schmidt (red.), Migracje a heterogeniczność kulturowa. 

Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.

Książka przedstawia rezultaty badań etnograficznych przeprowadzonych przez Centrum Badań Migracyjnych oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w ramach projektu MNiSW pt. Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania w latach 2009-2012. W opracowaniu poddano analizie różne grupy imigrantów, które współtworzą heterogeniczność kulturową miasta: profesjonalistów w sektorze biznesu i edukacji, imigrantów pracujących w handlu i usługach (w tym trudniących się żebraniem), cudzoziemskich studentów, imigrantów „z miłości", wolontariuszy i członków związków religijnych.

Pobierz plik tutaj

Publikacje - Przegląd wielkopolski
Nastalia - Bloch - CeBaM - Urodzeni ucho

Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011.

Bohaterami tej książki są „urodzeni uchodźcy” – młodzi Tybetańczycy, którzy przyszli na świat już w Indiach, niejako dziedzicząc swój status po rodzicach. Stał się on główną osią, wokół której budują swoje autoidentyfikacje, o czym świadczy celowe podtrzymywanie stanu bezpaństwowości poprzez nieprzyjmowanie indyjskiego obywatelstwa. Przeczy to klasycznym teoriom uchodźstwa, które w przedłużającej się liminalności, interpretowanej jako obrzęd przejścia pomiędzy zerwaniem z dawnym życiem w kraju pochodzenia a ponownym „zakorzenieniem” w kraju przyjmującym, upatrują przyczyn społecznej degradacji i kryzysu tożsamości. Diaspora tybetańska stanowi przykład pomyślnej reinterpretacji kategorii uchodźstwa, będącej źródłem podmiotowości i sprawczości. Jednocześnie jednak wytworzyła ona swoisty „uchodźczy reżim tożsamości”, narzucając jedną, oficjalną wersję tożsamości tybetańskiej. Książka analizuje proces powstawania takiego reżimu, który uczynił z „urodzonych uchodźców” więźniów ich wyidealizowanego i uromantycznionego wizerunku, oraz pokazuje szereg strategii oporu, jakie stosują wobec niego młodzi Tybetańczycy, walcząc o prawo do tworzenia własnych, alternatywnych autoprzedstawień.

odgoscidosasiadow-bloch-okladka.jpg

Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak (red.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami badań przeprowadzonych w ramach projektu Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i zrealizowanego przez CeBaM UAM w roku 2010. Osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej wersji książki, prosimy o kontakt pod adresem: nbloch@amu.edu.pl

Publikacje - Nie dość mile widziani
Publikacje - Startegies to support
Publikacje - Migracje a heterogeniczność
Publikacje - Nie dość użyteczni
Publikacje - Od gości do sąsiadów
Publikacje: migracje a heteogeniczność kultuowa
przeglad_wielkopolski-1.jpg

Tematyczny numer migracyjny „Przeglądu Wielkopolskiego” 4 (90), 2011 (za 2010).

W numerze zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu MNiSW pt. Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania.

Goździak_E._M,_M.O._Ensor,_Children_and_

Elżbieta M. Goździak, Marisa O. Ensor (eds.), Children and Migration: At the Crossroads of Resiliency and Vulnerability. Palgrave. 2010.

Providing a comprehensive analysis of the increasingly common phenomenon of child migration, this volume examines the experiences of children in a wide variety of migratory circumstances including economic child migrants, transnational students, trafficked, stateless, fostered, unaccompanied and undocumented children.

Link to the publisher’s website

Czerniejewska,_I.,_Main_I._2008._Uchodźc

Izabela Czerniejewska, Izabella Main (red.). 2008. Uchodźcy: teoria i praktyka, Poznań: Wydawnictwo Stowarzyszenie Jeden Świat 2008.

Książka ma zróżnicowany charakter, który odzwierciedla rozmaitość doświadczeń i wiedzy jej współautorów, których połączyło zainteresowanie uchodźstwem: studentów, doktorantów, aktywistów organizacji pozarządowych, pracowników administracji publicznej oraz uczelni wyższych. Praca podzielona jest na trzy części: naukową, edukacyjną i projektową. Jest to książka bogata w wiedzę i szczegóły, podejmująca różne aspekty uchodźstwa w Polsce i na świecie. Otrzymujemy w niej bogactwo spostrzeżeń na temat samych uchodźców.

Praca dostępna tutaj

bottom of page