top of page

MOBILNE ŻYCIA, NIEMOBILNE PRZESTRZENIE? MIGRACJE KOBIET MIĘDZY POLSKĄ A NORWEGIĄ

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs Harmonia

Okres realizacji:

2015-2018 (36 miesięcy)


Nr projektu:

nr 2014/14/M/HS3/00842


Kierownik projektu:

dr Izabella Main


Partnerzy zagraniczni:

NOVA- Norwegian Social Research, PRIO - Peace Research Institute Oslo


Wykonawcy:

  • dr Izabela Czerniejewska 

  • dr Elżbieta M. Goździak

  • dr Marek Pawlak

Szczegóły:


Projekt dotyczy najważniejszych aspektów społecznych i kulturowych w kontekście polskiej migracji do Norwegii: wzrastającej feminizacji migracji, roli Polek na norweskim rynku pracy, związku między ścieżkami migracyjnymi, edukacją i rynkami pracy, spójności społecznej oraz wpływu migracji kobiet na dzieci, rodziny i gospodarstwa domowe w Polsce. Zbadany zostanie wpływ doświadczeń zawodowych i edukacyjnych Polek, ich partnerów/mężów i dzieci na trajektorie migracyjne rodzin. Choć kobiety stanowią ok. 26% polskich migrantów w Oslo, większość dotychczasowych badań koncentrowała się na mężczyznach pracujących fizycznie w Norwegii. Pomimo pojawienia się nowych ujęć badawczych  dotyczących migracji, brakuje badań etnograficznych/antropologicznych na temat podejmowania decyzji migracyjnych o rodzaju migracji (czasowa, na stałe, cyrkularna czy powrotna). Projekt zatytułowany ”Mobilne życia, niemobilne sfery?” stawia pytania o istnienie niemobilnych (trwałych) sfer w życiu migrantek.


Blog projektu
 

 

national.png
bottom of page