ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W SYTUACJI MIGRACJI: FILIPIŃCZYCY W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ

 

Okres realizacji: 2019-2020 (12 miesięcy)

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium,

Nr projektu: nr 2018/29/N/HS3/00528
Kierownik projektu: Izabela Kujawa

 

Szczegóły:


Głównym celem projektu jest zbadanie powiązania między mobilnością i emocjami na przykładzie doświadczeń filipińskich migrantów w Chinach. Dwa główne skupiają się na 1) roli, jaką emocje odrywają w kształtowaniu postaw i interakcji społecznych między migrantami i lokalnym społecznościami oraz 2) emocjonalnych strategiach związanych z kreowaniem przywiązania do nowego miejsce. Ponadto, w ramach badać analizowane będzie również, w jaki sposób same emocje zmieniają się w toku migracji.

Proponowany projekt badawczy oferuje możliwość poznania nowego, dotąd całkowicie niezbadanego kierunku migracji - z Filipin do ChRL. Koncentruje się emocjach, to jest na aspekcie, który do tej pory bardzo rzadko był uwzględniany w badaniach migracyjnych. Tym samym pozwoli spojrzeć na dynamikę i hierarchie powstające w procesie migracji oraz przyczyni się do lepszego zrozumienia znaczenia emocji w debacie na temat integracji, tożsamości i przynależności.

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png