top of page
larysa.jpg

Mgr Larysa Sugay 

 

 

Edukatorka zdrowotna, fizjoterapeutka, terapeutka

Doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w projekcie pt. Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach.

 

Zainteresowania badawcze:

♦ Wsparcie migrantów w procesie integracji

♦ Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

♦ Nierówności w zdrowiu

♦ Polityka migracyjna

Publikacje:

♦ D.Cianciara, L.Sugay, K.Lewtak, E.Urban, M.Piotrowicz, M.Gajewska, P.Cuchí. 2020               Dichotomy of lay people and health professionals’ perception of physical activity is a challenge for activity education and promotion within primary health care – a qualitative study, Ann Agric Environ Med. 2020. doi:10.26444/aaem/131555

♦ D.Cianciara, L.Sugay, E.Urban, i wsp. 2020. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora zdrowia publicznego. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/Sektorowa-Rama-Kwalifikacji-dla-Zdrowia-Publicznego-internet.pdf

♦ D.Cianciara, L.Sugay, E.Urban, et.all. 2020. Sectoral Qualifications Framework for Public Health (SQF PH). Instytut Badań Edukacyjnych, Warsaw https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/Sektorowa-Rama-Kwalifikacji-dla-Zdrowia-Publicznego-EN.pdf

♦ D.Cianciara, K.Lewtak, M.Gajewska, E.Urban,M.Piotrowicz, L.Sugay, A.Rutyna. 2019. Programy polityki zdrowotnej realizowane przez samorządy – spojrzenie z zewnątrz/Health policy programmes implemented by local governments – an outside perspective. Hygeia Public Health 2019, 54(2): 69-74, http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2019/hyg-2019-2-069.pdf

♦ D.Cianciara, M.Piotrowicz, E.Urban, M.Gajewska,K.Lewtak, L.Sugay, A.Rutyna. 2019. Programy polityki zdrowotnej realizowane przez samorządy – spojrzenie z wewnątrz /Health policy programmes implemented by local governments – an inside perspective. Hygeia Public Health 2019, 54(2): 97-104, http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2019/hyg-2019-2-097.pdf

♦ D.Cianciara, L.Sugay, A.Rutyna, E.Urban,M.Piotrowicz, M.Gajewska, K.Lewtak, J.Gotlib. 2018. Looking for professional identity of public health workers in Poland. Pol J Public Health 2018;128(4): 139-143. https://doi.org/10.2478/pjph-2018-0027

♦ K.Lewtak, A.Poznańska, D.Cianciara, L.Sugay, E.Urban, M.Piotrowicz, M.Gajewska, A.Rutyna, M.Krysińska. 2018. Health promotion, disease prevention and reducing health inequalities in health policy programmes projects submitted by local government units for assessment by AOTMiT in 2017; rozdział monografii pt. Health status of polish population and its determinants. NIZP-PZH, 2018;

 

♦ D.Cianciara, E.Urban, M.Piotrowicz, M.Gajewska, K.Lewtak, L.Sugay. 2016. Overview of socio-economic status of women in Poland. Hygeia Public Health 2016, 51(4): 350-355, http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2016/hyg-2016-4-350.pdf

Projekty:

♦ Dobre początki obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach. (3.10.2022-2.10.2026), finansowanie: Środki NCN w ramach programu OPUS (wykonawczyni).

♦ Kierownik zadania badawczego pt. Nierówności w zdrowiu w kontekście polityki migracyjnej – dostęp do opieki zdrowotnej cudzoziemców w Polsce. NIZP PZH – PIB (działalność statutowa Zakładu Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych). 2022 - 2023.

Inne:

Członek Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych województwa warmińsko-mazurskiego

bottom of page