top of page
mgr_Agata_Kochaniewicz.jpg

mgr Agata Kochaniewicz

antropolożka, doktorantka na wydziale Antropologii Społecznej, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, członkini grupy badawczej Temporalities of Mobility and Migration

 

Zainteresowania:

 

Mobilność, studia migracyjne, transnacjonalizm, antropologia zaangażowana, antropologia wizualna, film dokumentalny 

Projekty:


Bezpieczny Dom

 

♦ Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Fundacji Stefana Batorego, EEA grants i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
♦ Lata realizacji: 1.04.2015-31.03.2016
♦ Charakter udziału: główny wykonawca

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią

♦ Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
♦ Lata realizacji: 2015-2018
♦ Charakter udziału: wykonawca

 

AMIGA Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy – projekt współpracy polsko-niemieckiej

 

♦ Źródło finansowania: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) PO KL.
♦ Lata realizacji: 06.2013-05.2015
♦ Charakter udziału: główny wykonawca


Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania.

 

♦ Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ Lata realizacji: 2009-2012
♦ Charakter udziału: wykonawca

 

Publikacje:

♦ “Na dole to Izrael, na górze Stany Zjednoczone, a uchodźcy to Palestyńczycy”- aktywiści, projekty integracyjne i samoorganizacja uchodźców

w przestrzeni Rog w Lubljanie, [w:] Sprawy Narodowościowe Seria nowa, 49/2017 DOI: 10.11649/sn.1563 Art. No 1563.

 

♦ „Rachunek tożsamości. Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia”, [w:] I. Czerniejewska (red.), Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu; Poznań, Centrum Badań Migracyjnych UAM 2016, p. 29-40.

 

♦ [z E. Krygiel, Ł. Kordys, D. Niemier, M. Machowska, P. Nisztuk, Ż. Wechterowicz] „Motorway, modernisation, culture: Ethnographic reflections”

[in:] W. Kuligowski, A. Stanisz (ed.), Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue; TIPI, Wielichowo 2016, Poznańskie Studia Etnologiczne tom 19, p. 69-92.

♦ „Bezdomni imigranci w mieście know-how” [w:] N. Bloch, I. Main, K. Sydow (red.), Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy; Poznań, Centrum Badań  Migracyjnych UAM 2015, s. 141-152.

♦ [z Izą Czerniejewską] „Niedobrowolne wybory. Bariery w integracji ekonomicznej cudzoziemskich pracowników” [w:] N. Bloch, I. Main, K. Sydow

(red.) Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy; Poznań, Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 77-99.

♦ „Poznań: Migrants with job placement challanges” [w:] U. Schulz, K. Sydow, M. Ziółek-Skrzypczak (red.), Active Migrants in the Local Labour Market, Strategies to support migrants in the labour market, Landeshauptstadt Munchen 2015, s. 37-41.

♦ „Poznań: Social events” [w:] U. Schulz, K. Sydow, M. Ziółek-Skrzypczak (red.), Active Migrants in the Local Labour Market, Strategies to support migrants in the labour market, Landeshauptstadt Munchen 2015, s. 140-142

♦ [z Alicją Hławką] “Antropolog zaangażowany w projektach miejskich”, w: Etnologia bez granic [Ethnology without borders], red. A. Pieńczak,

E. Diakowska, Cieszyn: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2012, s. 69-79

♦ [z Robertem Rydzewskim], “Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny”, w: Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie [Polish communities in Europe. A case study of Romanian Bukowina], red. N. Maksymowicz, Studia Ethnologica: Habitus nr 1, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, 2012, s. 116-121

♦ [z Anną Adamowicz] “Pracownicy branży gastronomicznej”, w: Imigranci w sektorze handlu i usług, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka

i Innowacje, 2012, s. 116-127

Dodatkowe informacje:

♦ Uczestniczka kursu trenerskiego kompetencji międzykulturowych „Weź kurs na Wielokulturowość” (09.2014-06.2015), Organizator: Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie

 

♦ laureatka nagrody im. Pawła E. Strzeleckiego przyznawanej przez Muzeum Emigracji w Gdyni w konkursie „Poznaj się na rodaku” za reportaż filmowy pt. „Święty M.”

 

♦ Współtwórczyni audio instalacji Głos bez paszportu na Malta Festival Poznań 2018.

 

♦ Uczestniczka kursu Filming for Fieldwork Introductory Summer School, Manchester, lipiec 2019.

bottom of page