mgr Marta Kluszczyńska

antropolożka i socjolożka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii
oraz w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

e-mail: marta.kluszczynska@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

Antropologia i socjologia mobilności: migracje przymusowe, instytucje reżimu uchodźczego, reżimy mobilności i ich aktorzy, mobilność Saharyjczyków i Saharyjek (Sahara Zachodnia) migracje wielokrotne, studia nad migracjami: historia oraz rozwój teorii, edukacja międzykulturowa i globalna w praktyce.


Słowa kluczowe: Migracje, niemobilność, migracje przymusowe, reżimy mobilności, sprawczość, integracja, edukacja międzykulturowaj

Publikacje:


♦ Wielokulturowość miski kus-kusu. O przejawach edukacji międzykulturowej w polskich hiszpańskich szkołach, w: Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki

w labiryntach kultur, red. Tomasz M. Korczyński, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, s. 187-201, ISBN: 978-83-661-0724-3.

♦ Ośrodek dla cudzoziemców jako instytucja totalna czy jako dom? (na podstawie wyników badań etnograficznych), w: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, red. Henryk Chałupczak, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 577-592, ISBN: 978-83-227-9112-7.

♦ Mur wstydu i bezpieczeństwa – cztery dekady muru dzielącego Saharę Zachodnią.

„Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 6, nr 2, 2018, s. 165-183, [link]

♦ Uchodźca wykluczony z narodu, migrant bez statusu i nie-obywatel – mechanizmy wykluczania w ramach reżimu uchodźczego i państw narodowych w: Wykluczenia, red. Dominika Gortych, Wyd. Ryś, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-65483-25-6.

Inne:

 

♦ Temat proponowanej rozprawy doktorskiej: Sprawczość w warunkach migracji przymusowej na przykładzie Saharyjczyków i Saharyjek

z Sahary Zachodniej

 

♦ Promotorka: prof. UAM, dr hab. Izabella Main

 

♦ Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2017

 

 

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń:

♦ Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

♦ European Sociological Association

♦ Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
 

 

Nagrody i wyróżnienia

 

♦ Wyróżnienie – w konkursie im. Joanny Matejko na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych

z i do Polski oraz polskiej diaspory, organizator: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, IV 2019

 

♦ Nagroda w XXIII edycji konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, VI 2018.

 

♦ Polskie Towarzystwo Socjologiczne: wyróżnienie w konkursie im. Floriana Znanieckiego na najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii, VI 2018.

 

♦ Nagroda miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską, IV 2018.

 

♦ Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego III stopnia za wysokie wyniki w nauce, XII 2017.

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png