mgr_Marta_Kluszczyńska.jpg

mgr Marta Kluszczyńska

antropolożka i socjolożka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii
oraz w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

e-mail: marta.kluszczynska@amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Antropologia i socjologia mobilności: migracje przymusowe, instytucje reżimu uchodźczego, reżimy mobilności i ich aktorzy, mobilność Saharyjczyków i Saharyjek (Sahara Zachodnia) migracje wielokrotne, studia nad migracjami: historia oraz rozwój teorii, edukacja międzykulturowa i globalna w praktyce.


Słowa kluczowe: Migracje, niemobilność, migracje przymusowe, reżimy mobilności, sprawczość, integracja, edukacja międzykulturowa

Publikacje:

Kluszczyńska, M., Main, I. 2020. Projekty edukacyjne na rzecz integracji społecznej oraz kształtowania postaw tolerancji i zrozumienia. Łódzkie Studia Etnologiczne, t.59, 89-105. http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2020.59.06


Kluszczyńska, M., Wielokulturowość miski kus-kusu. O przejawach edukacji międzykulturowej w polskich hiszpańskich szkołach, w: Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur, red. Tomasz M. Korczyński, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, s. 187-201, ISBN: 978-83-661-0724-3.

Kluszczyńska, M., Ośrodek dla cudzoziemców jako instytucja totalna czy jako dom? (na podstawie wyników badań etnograficznych), w: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, red. Henryk Chałupczak, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, , s. 577-592, Lublin 2018.
ISBN: 978-83-227-9112-7.

Kluszczyńska, M., Mur wstydu i bezpieczeństwa – cztery dekady muru dzielącego Saharę Zachodnią.

„Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 6, nr 2, 2018, s. 165-183, [link]

Kluszczyńska, M., Uchodźca wykluczony z narodu, migrant bez statusu i nie-obywatel – mechanizmy wykluczania w ramach reżimu uchodźczego i państw narodowych w: Wykluczenia, red. Dominika Gortych, Wyd. Ryś, Warszawa 2016. ISBN: 978-83-65483-25-6.

Inne:

 

♦ Temat proponowanej rozprawy doktorskiej: Sprawczość w warunkach migracji przymusowej na przykładzie Saharyjczyków i Saharyjek

z Sahary Zachodniej

 

♦ Promotorka: prof. UAM, dr hab. Izabella Main

 

♦ Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2017

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń:

♦ Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

♦ European Sociological Association

♦ Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
 

Nagrody i wyróżnienia

 

♦ Wyróżnienie – w konkursie im. Joanny Matejko na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych

z i do Polski oraz polskiej diaspory, organizator: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, IV 2019.

 

♦ Nagroda w XXIII edycji konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, VI 2018.

 

♦ Polskie Towarzystwo Socjologiczne: wyróżnienie w konkursie im. Floriana Znanieckiego na najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii, VI 2018.

 

♦ Nagroda miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską, IV 2018.

 

♦ Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego III stopnia za wysokie wyniki w nauce, XII 2017.