top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Minigranty CeBaM 2023

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza studentów, studentki, doktorantki i doktorantów, niedawnych absolwentów i absolwentki wszystkich uczelni i dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji. Szczególnie zachęcamy do składania wniosków dotyczących obszaru Poznania, Wielkopolski i/lub zachodnich regionów Polski.


Maksymalna wysokość kwoty, o jaką można się ubiegać to 5 000 zł brutto (umowa o dzieło). Przyznane zostaną maksymalnie trzy nagrody: 5 000, 4 000 i 3 000 zł brutto. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres cebam@amu.edu.pl do 10.04.2023 r. Wyniki ogłoszone zostaną do 5.05.2023.


Pełne ogłoszenie, regulamin jak i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach poniżej:

MINIGRANTY MIGRACYJNE_ogloszenie i regulamin 2023
.pdf
Pobierz PDF • 152KB
MINIGRANTY MIGRACYJNE_formularz
.pdf
Pobierz PDF • 162KB

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!
Kommentare


bottom of page