top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Minigranty Migracyjne CeBaM 2024

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów, doktorantki/-ów, niedawne/-ych absolwentki/-ów wszystkich uczelni i dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji. Szczególnie zachęcamy do składania wniosków dotyczących obszaru Poznania, Wielkopolski i/lub zachodnich regionów Polski.


Termin zgłoszeń: do 26.04.2024 r.


Finansowanie: Oferujemy finansowanie w wysokości do 6 000 zł.


Przykładowe tematy:

• życie codzienne rodzin migracyjnych

• edukacja dzieci/dorosłych migrantów

• sytuacja migrantów i migrantek na rynku pracy

• prawo wobec migracji i migrantów

• relacje między różnymi społecznościami imigranckimi i/lub lokalnymi

• migracje a religia

• migracje a zdrowie, np. dostęp do leczenia; migranci pracujący w opiece zdrowotnej; migracje lekarek/lekarzy itp.

• migranci powrotni, np. praca, edukacja, nowe praktyki

• mobilność i migracje transnarodowe

• migracje studentów i studentek.


Realizowane granty mogą być projektami:

• badawczymi, których rezultatem będzie tekst, webinar, podcast itd.

• stosowanymi na rzecz migrantów i uchodźców

• naukowo-artystycznymi


Dokumenty do pobrania:


Regulamin Minigranty CeBaM 2024
.pdf
Pobierz PDF • 1.59MB
Ogłoszenie Minigranty CeBaM 2024
.pdf
Pobierz PDF • 1.62MB
Formularz Zgłoszeniowy Minigranty CeBaM 2024
.docx
Pobierz DOCX • 2.72MBComments


bottom of page