top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Nowy projekt partnerski CeBaM

Promigracyjne sojusze - Współpraca oddolnych inicjatyw promigracyjnych z podmiotami sformalizowanymi


Celem projektu jest zbadanie mechanizmów współpracy między oddolnymi inicjatywami działającymi w obszarze migracji i uchodźstwa w Polsce, a jednostkami formalnymi, takimi jak samorząd, biznes, instytucje publiczne czy media. Zidentyfikujemy motywacje do podjęcia współpracy pomiędzy nimi, a także przeszkody i uprzedzenia, które pojawiają się w trakcie współdziałania.


Pytania badawcze:

  • Jakie problemy, bariery, uprzedzenia pojawiają się we wspólnym działaniu oddolnych inicjatyw i form organizacji?

  • W jakich sferach współpracy oddolni działacze i formalne organizacje upatrują potencjały w pomocy uchodźcom?


Odpowiedzi na powyższe pytania chcemy znaleźć wykorzystując socjologiczne i etnograficzne narzędzia badawcze: ankiety, wywiady oraz przyglądając się wybranym studium przypadku.


Jednak nasz projekt to coś więcej niż badania. Za pomocą warsztatów oraz konferencji chcemy zsieciować ze sobą grupy promigracyjne z podmiotami formalnymi. Wierzymy, że takie działania zwiększą efektywność, częstotliwość i zakres wspólnego działania, a w konsekwencji skuteczniej wesprą uchodźców i migrantów, na których rzecz działają.


Więcej o projekcie można znaleźć na stronie:

https://promigracyjnesojusze.lepszyswiat.org.pl/

Comments


bottom of page