top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Rekonstrukcja dyskursu online o Ukraińcach przed i po inwazji Rosji w Ukrainie. Analiza porównawcza

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na webinar zatytułowany: Rekonstrukcja dyskursu online o Ukraińcach przed i po inwazji Rosji w Ukrainie. Analiza porównawcza z perspektywy krytycznej analizy dyskursu wspomaganej korpusowo, który poprowadzi dr Magdalena Jaszczyk-Grzyb (adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).


Termin: 15 grudnia 2022, czwartek, godz. 10.00-11:30 (online, zoom).


Prosimy o wcześniejszą rejestrację: https://forms.gle/8gkEd4oSVAXqQTKL9


Abstrakt:

Głównym celem niniejszego projektu było zaprezentowanie obrazu Ukraińców online w języku polskim w perspektywie porównawczej najnowszych wydarzeń związanych z inwazją Rosji w Ukrainie. Badanie zestawia ze sobą dwa obrazy mniejszości narodowej w polskiej komunikacji internetowej, dzieląc je pod względem odniesienia czasowego: pierwszy obraz dotyczy stosunku użytkowników Facebooka, piszących w języku polskim, do mniejszości ukraińskiej przed inwazją Rosji w Ukrainie, drugi zaś – po inwazji Rosji w Ukrainie. Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, w jakim stopniu zidentyfikowane w obrębie dyskursu internetowego praktyki, a więc utrwalone, powtarzające się w sposób wielokrotny sposoby użycia języka, będą do siebie podobne/od siebie różne w tych dwóch odniesieniach czasowych, a także zbadanie rodzaju nacechowania wpisów internetowych dotyczących mniejszości ukraińskiej. Metodologia wypracowana w ramach niniejszego badania empirycznego to krytyczna analiza dyskursu wspomagana korpusowo. Dyskurs jest w uproszczeniu sposobem mówienia i pisania o światach, a także oddziaływania na światy, sposobem zespolonym z praktykami społecznymi zachodzącymi wewnątrz tychże światów. Z założenia wstępnego neutralne słowa „Ukraińcy”, „Ukrainiec”, „ukraiński” „Ukrainka” „Ukrainki” oraz „ukraińska” wykazują w materiale badawczym niniejszego projektu nacechowanie negatywne zarówno w pierwszym jak i w drugim odniesieniu czasowym. Obraz przed i po inwazji Rosji w Ukrainie różni się praktykami dyskursywnymi, występującymi w obrębie tych dwóch zestawionych zbiorach tekstów.


|


Dr Magdalena Jaszczyk-Grzyb – adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze to głównie lingwistycznie zorientowane badania nad mową nienawiści, a także dydaktyka i metodyka nauczania języka niemieckiego jako obcego. Od 2021 roku jest sekretarzem czasopisma “Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics”. W latach 2014 – 2016 była zatrudniona jako asystentka badawcza w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską zatytułowanym RADAR (Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism), który koncentrował się na mowie nienawiści i strategiach jej przeciwdziałaniu w krajach UE


Strona wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/24Pz6OuyE


Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i będzie nagrywane. Biorąc udział w tym webinarze, automatycznie wyrażasz zgodę na nagrywanie treści audiowizualnych prezentowanych podczas wydarzenia oraz wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie nagrania w przestrzeni publicznej.


Webinar jest częścią serii CeBaM webinar series, w ramach której co miesiąc zapraszamy na spotkanie z badaczami i badaczkami migracji z Polski i ze świata.


Do zobaczenia!

Centrum Badań Migracyjnych

UAM PoznańComments


bottom of page