top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Specyfika warunków pracy obywateli i obywatelek Ukrainy w Polsce

W czwartek 26 stycznia 2023 odbył się webinar Centrum Badań Migracyjnych zatytułowany: Specyfika warunków pracy obywateli i obywatelek Ukrainy w Polsce, który poprowadzili dr Olena Shelest-Szumilas (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz dr Marcin Woźniak (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM).


Abstrakt:

Obywatelki i obywatele Ukrainy od kilku lat stanowią dla polskiego rynku pracy ogromny potencjał kompetencji. Pracują oni jednak w różnych warunkach, często na stanowiskach nie odpowiadających posiadanemu wykształceniu czy doświadczeniu zdobytym w ojczystym kraju. Ponadto nierzadko doświadczają dyskryminacji ze strony pracodawców. W prezentowanym badaniu skupiliśmy się na szczegółowej analizie warunków pracy ukraińskich obywateli pracujących na terenie województwa wielkopolskiego. Naszym głównym celem było przyjrzenie się specyfice warunków zatrudnienia z perspektywy różnic pomiędzy płciami. Część empiryczna oparta została o dane zebrane przez Wielkopolski Urząd Pracy zaledwie kilka miesięcy po wybuchu wojny. Wyniki badań mogą mieć praktyczne znaczenie, szczególnie dla władz odpowiedzialnych za lokalną politykę integracyjną.

|

dr Olena Shelest-Szumilas - doktorka nauk ekonomicznych, badaczka, imigrantka. Absolwentka Politechniki Donieckiej (Ukraina), od 2017 r. pracuje w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki migracji, rynku pracy, zarządzania ludźmi oraz ekonomii edukacji.

dr Marcin Woźniak - adiunkt na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Z wykształcenia ekonomista, zajmujący się problematyką rynku pracy w ujęciu regionalnym i lokalnym. Interesuje się również zagadnieniami ekonomii behawioralnej badając je z wykorzystaniem symulacji społecznej.


Webinar jest częścią serii CeBaM webinar series, w ramach której co miesiąc zapraszamy na spotkanie z badaczami i badaczkami migracji z Polski i ze świata.


Dziękujemy!
Коментарі


bottom of page