top of page
  • Zdjęcie autoraCentrum Badań Migracyjnych

Spotkanie inaugurujące działalność Otwartej Koalicji Wspólny Poznań

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane współtworzeniem przyjaznego wszystkim miasta na spotkanie inaugurujące działalność Otwartej Koalicji Wspólny Poznań. Konferencja prasowa i debata odbędą się 2 grudnia w godz. 14.00-16.30 w CK Zamek na Scenie Nowej.


Podczas spotkania zostaną zaprezentowane cele i zakres działalności Koalicji oraz aktualnie realizowane wspólnie projekty. Spotkanie będzie połączone z debatą „Jak stworzyć wspólny Poznań? Czy obecnie jest to miejsce dla każdej i każdego z nas?” z udziałem zaproszonych gości: dr Marty Mazurek, mecenas Anny Mazurczak, Doroty Potejko oraz Aleksandry Banasiak.


Otwartą Koalicję Wspólny Poznań współtworzą mieszkańcy i mieszkanki Poznania, działający i pracujący w różnych poznańskich organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, instytutach naukowych i badawczych, ośrodkach edukacyjnych i grupach nieformalnych. To osoby, które zaniepokojone narastającą falą dyskryminacji postanowiły spotkać się, by połączyć siły. Koalicjantki i koalicjanci – kontynuując działania w organizacjach i instytucjach, do których należą – tworzą platformę wymiany poglądów, doświadczeń i praktyk, przestrzeń dialogu i wsparcia między różnymi poznańskimi środowiskami.

Celem Otwartej Koalicji Wspólny Poznań jest:

  1. monitoring i analiza zdarzeń dyskryminacyjnych

  2. wypracowanie jednolitych mechanizmów reagowania na zachowania dyskryminacyjne, w tym na mowę nienawiści

  3. organizowanie cyklicznych spotkań w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz wzajemnego wspierania się uczestników Otwartej Koalicji Wspólny Poznań w zakresie ich działań

  4. występowanie jako wspólna platforma wszystkich zainteresowanych osób, organizacji i instytucji z inicjatywami i postulatami wobec władz wojewódzkich i samorządowych

  5. prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i współpraca z władzami oświatowymi i szkołami.

Koalicja występuje przeciw przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność lub wiek. Chcemy pokazać, że możemy tworzyć WSPÓLNY POZNAŃ, w którym nikt nie będzie czuł się wykluczony. Jesteśmy OTWARTĄ KOALICJĄ – zapraszamy do dialogu i współpracy wszystkich chętnych

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na załączonym plakacie oraz w wydarzeniu na Facebooku:


Więcej informacji o Kolacji można znaleźć na stronie: www.wspolnypoznan.plJednym z koalicjantów i współinicjatorów Koalicji jest Centrum Badań Migracyjnych UAM.

Comentarios


bottom of page