top of page
  • Centrum Badań Migracyjnych

Zaproszenie na CeBaM webinar nt. sytuacji osób z Ukrainy poszukujących ochrony na terytorium RP (..)

Cenzobaczenia!DRAFTJS_BLOCK_KEY:hdckMigracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na webinar, podczas którego dr Marcin Princ (Wydział Prawa i Administracji UAM) oraz Aleksandra Dziurzyńska (Migrant Info Point Poznań) przedstawią sytuację osób z Ukrainy poszukujących ochrony na terytorium RP w świetle prawa i praktyki.Termin: 31 marca 2022, czwartek, godz. 10.00-11:30 (online, zoom).


Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem:
Mieszkańcy i mieszkanki Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku zostali powitani przez Polaków z otwartymi ramionami. Jednakże ich obawy, oprócz troski o najbliższych, budzi nieznajomość polskiego prawa oraz konieczność dopełnienia formalności i procedur. Z wielu stron docierają do nich sprzeczne informacje dotyczące, m.in. zalegalizowania pobytu, uzyskania numeru PESEL, obowiązku meldunkowego, czy możliwości sprawowania formalnej opieki nad dziećmi swoich braci, sióstr, sąsiadów, które przybyły do Polski bez rodziców. Sytuacji nie ułatwia brak niezbędnych procedur oraz rozwiązań spowodowanych wyjątkowością i nieprzewidywalnością sytuacji. W błyskawicznym tempie została uchwalona ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Warto podkreślić, że nie dotyczy ona wszystkich osób, które dotarły do Polski z terytorium Ukrainy. Obecnie trwają prace nad jej nowelizacją. Sytuację osób z Ukrainy poszukujących ochrony na terytorium RP w świetle prawa i praktyki przedstawią prelegenci związani z Centrum Badań Migracyjnych UAM i Migrant Info Point w Poznaniu.


Marcin Princ, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Centrum Badań Migracyjnych UAM, członek Rad Programowej Migrant Info Point w Poznaniu, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, badacz zrzeszony w Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN. Autor ponad 40 opracowań naukowych związanych z administracyjnoprawnym statusem jednostki w państwie.


Aleksandra Dziurzyńska, LL.M. ukończyła aplikację radcowską, posiada doświadczenie w pracy w organach administracji rządowej oraz kancelariach prawnych, od ponad 3 lat jest prawnikiem w Migrant Info Point w Poznaniu, gdzie udziela porad prawnych cudzoziemcom.Strona wydarzenia na portalu fb: https://fb.me/e/1aMduh6K1


Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i będzie nagrywane. Biorąc udział w tym webinarze, automatycznie wyrażasz zgodę na nagrywanie treści audiowizualnych prezentowanych podczas wydarzenia oraz wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie nagrania w przestrzeni publicznej.


Webinar jest częścią serii CeBaM webinar series, w ramach której co miesiąc zapraszamy na spotkanie z badaczami i badaczkami migracji z Polski i ze świata.


Do zobaczenia!


Comentarios


bottom of page