top of page
W_edited.jpg

Mgr Wiktoria Moritz-Leśniak

Psycholożka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w projekcie pt. Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach.

 

email: wikmor@amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

psychologia transkulturowa

psychologia narracyjna

tożsamość człowieka

narracje tożsamościowe

edukacja międzykulturowa

migracje

Publikacje:

♦  Ganowicz, I., Moritz, W. W transkulturowym świecie edukacji – analiza kompetencji polskich

studentów w konfrontacji z wyzwaniami programu Erasmus+ w: Ogrody Nauk i Sztuk, 2020,

s. 56-61 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_onis2020_53_61

Projekty:

♦ Dobre początki obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach. (3.10.2022-2.10.2026), finansowanie: Środki NCN w ramach programu OPUS (wykonawczyni).

Organizacje:

European Federation for Intercultural Learning

bottom of page