top of page

ACCEPT PLURALISM Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w Europie.

Tolerancja, pluralizm i spójność społeczna

Projekt badawczy współfinansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego UE

(działanie SSH-2009-3.3.1 “Tolerancja i różnorodność kulturowa”).

 

Okres realizacji:

 

marzec 2010 - maj 2013 (39 miesięcy)

 

Koordynator główny:

 

prof. Anna Triandafyllidou Robert Schuman Centre for Advanced Studies

(European University Institute)


Koordynator krajowy:

prof. dr hab. Michał Buchowski, kontakt: mbuch@amu.edu.pl

 

Główny wykonawca:

mgr Katarzyna Chlewińska

Partnerzy:

 

 1. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Atheny, Grecja

 2. European University Institute, Florencja, Włochy

 3. University of Bristol, Wielka Brytania

 4. University of Milan, Włochy

 5. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Hiszpania

 6. International Centre for the Study of Minority Relations (IMIR), Sofia, Bułgaria

 7. Bilgi University, Istanbuł, Turcja

 8. Fondation Nationale des Sciences Politiques (SCIENCES PO), Paryż, Francja

 9. University of Amsterdam, Holandia

 10. University of Stockholm, Szwecja

 11. European University Viadrina, Frankfurt a.O., Niemcy

 12. University College Dublin, Irlandia

 13. University of Aarhus, Dania

 14. Romanian Academic Society (SAR), Rumunia

 15. Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME), Brussels, Belgia

 16. Mediterranean Institute of Gender Studies, Nicosia, Cypr

 17. Banlieues d’Europe, Lyon, Francja

 18. Central European University, Budapeszt, Węgry

ACCEPT PLURALISM jest odpowiedzią na potrzebę zbadania i zrozumienia tolerancji wobec etnicznego, rasowego i religijnego zróżnicowania społeczeństw europejskich oraz poszukiwaniem kluczowych informacji dla ustawodawców w tym zakresie. W ramach projektu stworzone zostaną informacje kluczowe dla europejskich i państwowych władz odpowiedzialnych za politykę różnorodności, społeczeństwa obywatelskiego i grup mniejszościowych.

 

Punkt wyjścia projektu to rozróżnienie między tolerancją liberalną (nieingerowanie w działania czy sposoby życia innych nawet mimo dezaprobaty wobec tych działań) i tolerancją egalitarną, która odnosi się do rozwiązań instytucjonalnych walczących z negatywnymi stereotypami i organizujących przestrzeń publiczną w sposób sprzyjający akomodacji zróżnicowania. Projekt jest też krytyką dotychczasowego materiału badawczego i literatury teoretycznej na temat tolerancji zróżnicowania.

Szczegółowe obszary badawcze:

 

 • Jakie rodzaje tolerancji występują w praktyce 15 państw Unii Europejskiej i w Turcji?

 

 • Co oznacza tolerancja? Jaki jest związek między multikulturalizmem, liberalizmem, pluralizmem i dziedzictwem narodowym?

 

 • Jakie konflikty powstają w społeczeństwach europejskich na tle zróżnicowania etnicznego i religijnego? Które poglądy i praktyki są (a które nie są) tolerowane, akceptowane i respektowane?

 

 • Jakie rozwiązania instytucjonalne podejmują strony konfliktów powstających na tle zróżnicowania i które z nich doprowadziły do pomyślnego zakończenia?

 

 • Jakie praktyki i ustawodawstwo wprowadzać w społeczeństwach europejskich, aby rozwinąć większe poszanowanie dla zróżnicowania kulturowego?

 

Strona internetowa projektu: http://www.accept-pluralism.eu/Home.aspx

accept pluralism.jpg
bottom of page