prof. dr hab. Michał Buchowski

dyrektor CeBaM UAM

dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

e-mail: mbuch@amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Teoria i historia antropologii, hierarchie wiedzy, world anthropologies

Postsocjalizm: antropologia środkowoeuropejskiego postsocjalizmu, postoscjalistyczny neoliberalizm, klasowa teoria transformacji, procesy wykluczenia społecznego

Migracja: imigracja do Polski, procesy imigracyjne w perspektywie europejskiej

Wielokulturowość, nacjonalizm, ksenofobia i islamofobia

Antropologia sportu / futbolu


Publikacje:
 

♦ Buchowski, M. Distant vs. Familiar Significant Others: Attitudes towards Absent Muslim Refugees and Extant Labor Migrants in Poland. Asian Journal of Peacebuilding 8:1, 2020, 75-93. https://doi.org/10.18588/202005.00a121

 

♦ Buchowski M., J. Schmidt (red.) Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012 [link] 
 

♦ Buchowski M., J. Schmidt (red.), Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.

♦ Buchowski M. A new tide of racism, xenophobia, and islamophobia in Europe: Polish anthropologists swim against the current, “American Anthropologist” vol. 119, 2017, issue 3, pp. 519-523. DOI 10.1111/aman.12915

 

♦ Buchowski M. Making anthropology matter in the heyday of islamophobia and the ‘refugee crisis’: The case of Poland, „Český lid: etnologický časopis“ t. 103, 2016, nr 1, pp. 51-67. DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.1.03

♦ Buchowski M. Tolerancja po polsku. Etnologiczna rozprawa z mitem / Tolerance, Polish- style: an ethnological tussle with the myth, w: Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie, red. A. Gulczyński, ss. 51-67, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2016.
 

♦ Buchowski M., H. Cervinkova, Introduction: On rethinking ethnography in central Europe: toward cosmopolitan anthropologies in the “peripheries”, in: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. by H. Cervinkova, M.Buchowski, Z. Uherek, pp. 1-20, New York: Palgrave Macmillan 2015.
 

♦ Buchowski M., H. Cervinkova Afterword, w: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. by H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, pp. 241-245,

New York: Palgrave Macmillan 2015.
 

♦ Buchowski M. “Swoi” i “obcy” muzułmanie w Polsce: od ograniczonej tolerancji do nietolerancji, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, ss. 389-405, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015 [link]

♦ Buchowski M. Skala migracji a uprawianie antropologii: przykład imigrantów w Poznaniu, w: Kultura, tożsamość i integracja europejska, red.

D. Niedźwiedzki,  ss. 241-254, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2014 [link]
 

♦ Buchowski M. Koniec multikulturalizmu: Europa jako twierdza?, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii, red. R. Vorbrich,

A. Szymoszyn, ss. 187-203, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM 2013.
 

♦ Buchowski, K. Chlewińska, Do Silesians exist and can Silesia be autonomous? Limits of ethno-political tolerance in Poland, San Domenico di Fiesole: European University Institute/Robert Schuman Centre for Advanced Studies 2012 [pdf]
 

♦ Buchowski M. Europe as a fortress: the end of multiculturalism and the rise of ‘cultural racism’, in: Ethnic politics and non-military aspects of security, ed. by A.M. Kusnetsov, pp. 33-46, Vladivostok: Far Eastern University Press 2012.
 

♦ Buchowski, J. Schmidt, Imigracja a heterogeniczność kulturowa. Perspektywa antropologiczna, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, ss. 7-22, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.
 

♦ Buchowski M., K. Chlewińska, Poland w: Addressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European countries, ed. by R. Zapata-Barrero, A. Triandafyllidou, pp. 345-369, Barcelona: CIDOB, GRITIM-UPF 2012 [link].

♦ Buchowski M., J. Schmidt, Wstęp, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. M. Buchowski, J. Schmidt, ss. 7-10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.
 

Projekty:

CULTURALBASE: Social Platform on Cultural Heritage and European Identities (2015-2017), Horizon 2020 (nr 649454), grant EU (stakeholder – interesariusz).
 

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców (2013-2016), grant Narodowe Centrum badań i rozwoju (wiodący wykonawca).
 

Spatialization and Racialization of Social Exclusion. The Social and Cultural Formation of „Gypsy Ghettoes” in Romania in a European Context (SPAREX) (2012-2015), grant Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.
 

Tolerance, Diversity and Social Cohesion. Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe (ACEEPT Pluralism) (2010-2013), 7 Ramowy Projekt UE (wykonawca i koordynator krajowy).

Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY- AMARE) (2010-2013), grant European Social Fund (ESF) (koordynator krajowy).

 

Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania (01-06.2010), grant Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) (kierownik).

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (kierownik).
 

Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced? (2009), grant Funduszu Wyszehradzkiego (grant konferencyjny) (kierownik).
 

International Networks and Migration (2004-2006), ‘Interreg’, UE projekt (współkierownik z Wernerem Schiffauerem).

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png