prof. UAM dra hab. Izabella Main

zastępczyni Dyrektora CeBaM, antropolożka i historyczka pracująca w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

e-mail: imain@amu.edu.pl

Zainteresowania:

 

Studia nad migracjami: migracje kobiet, migracje Polaków w Europie, cudzoziemcy w Polsce i Poznaniu, migracje przymusowe i uchodźcy; Antropologia medyczna: zdrowie reprodukcyjne, praktyki zdrowotne, styl życia, zdrowie publiczne, związki między zdrowiem a migracjami; Antropologia i historia społeczna PRLu: obchody świąt, opozycja w PRL, procesy upamiętniania PRLu, przestrzenie i pomniki; Metodologie i techniki badań terenowych: antropologia na miejscu, etnografia mobilna i wielomiejscowa, wywiad etnograficzny, etyka badań terenowych, lokalne studia migracji; Antropologia stosowana i zaangażowana: projekty integracyjne i edukacyjne w Poznaniu i Wielkopolsce, Migrant Info Point.

Publikacje:

♦ Goździak E. M. & Main I., (2020) “Transnational Mobility and Socio-cultural Remittances: The Case of Polish Women in Norway and Poland”, Ethnologia Europaea 50(1). doi: https://doi.org/10.16995/ee.1207

♦ Polish Language Learning and Multicultural Education: Challenges in the Wielkopolska Region. NoVaMigra Policy Research Alert 2019 (wspólnie z Elźbietą Goździak). [link]

♦ Wyzwania w nauce języka polskiego jako obcego i edukacji międzykulturowej na przykładzie Wielkopolski. NoVaMigra Policy Research Alert 2019 (wspólnie z Elżbietą Goździak). [link]

♦ Projektowanie dziecka w społeczeństwie norweskim. Matki z Polski wobec instytucji przedszkola, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” vol. 45, 2019 [wspólnie z Izabelą Czerniejewską]

 

♦ Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 208. [link] [Recenzja nr 1] [Recenzja nr 2]

 

♦ Post-accession female mobility between Poland and Norway. New trends and new ways of thinking about migration, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 18 [wspólnie z Izabelą Czerniejewską]. [link]

 

♦ Biomedical practices from a patient perspective. Experiences of Polish female migrants in Barcelona, Berlin and London, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2, p. 188-204. DOI: 10.1080/13648470.2016.1180579

 

♦ Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, “Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture” vol. 22, 2016, nr 1, p. 62-79. DOI: 10.1080/13504630.2015.1110358

♦ Zmiany praktyk jedzeniowych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160),

s. 135-156. [pdf]

 

♦ Giving birth in Berlin: Reproductive experiences of Polish migrant women, in: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, p. 89-111. [link]

 

♦ [red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189. [wspólnie z Natalią Bloch, Karoliną Sydow] [pdf]

 

♦ High mobility of Polish women: The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, p. 130-145. DOI: 10.1111/imig.12119


♦ Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, 2014, nr 6, s. 897-918, [link]


 

 

Projekty:


Granty badawcze

 

♦ Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis (NOVAMIGRA) (2018-2021), grant Horyzont 2020 (koordynator w ramach UAM, wykonawca) [link]

 

♦ Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje Polek między Polską a Norwegią (2015-2019), grant NCN. Konkurs Harmonia 6 (kierownik). [link]

 

♦ Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state (WELLMIG). 2017-2021, grant Norwegian Research Council, lider: prof. Marie Louise Seeberg, NOVA, Oslo (wykonawczyni) [strona projektu]

 

♦ Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA). 2013-2015, grant EFS, PO KL

(wykonawczyni, koordynatorka streetworkerów). [link]

 

♦ Polskie migrantki w Berlinie z perspektywy antropologii zdrowia, 2011-2012, grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, nr  2011-23 (kierownik)

 

♦ Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012),

grant MNiSW (wykonawca). [strona projektu]Inne badania terenowe:

 

♦ Migracje a zdrowie. Przekonania, strategie i praktyki zdrowotne polskich migrantek w Barcelonie, Berlinie i Londynie,

badania porównawcze od 2008 r.

 

♦ Migracje powrotne Polaków. Badania pilotażowe.

 

♦ Korzystanie cudzoziemców z opieki zdrowotnej w Poznaniu. Badania pilotażowe

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png