top of page
iza.webp

prof. UAM dra hab. Izabella Main

Dyrektorka CeBaM od 2021, Sekretarz CeBaM 2011-2020, antropolożka i historyczka pracująca w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza
w Poznaniu

e-mail: imain@amu.edu.pl

Zainteresowania:

♦ Studia nad migracjami: migracje kobiet, migracje Polaków w Europie, cudzoziemcy w Polsce i Poznaniu, migracje przymusowe i uchodźcy

♦ Antropologia medyczna: zdrowie reprodukcyjne, praktyki zdrowotne, styl życia, zdrowie publiczne, związki między zdrowiem a migracjami

♦ Antropologia i historia społeczna PRLu: obchody świąt, opozycja w PRL, procesy upamiętniania PRLu, przestrzenie i pomniki

♦ Metodologie i techniki badań terenowych: antropologia na miejscu, etnografia mobilna i wielomiejscowa, wywiad etnograficzny, etyka badań terenowych, lokalne studia migracji

♦ Antropologia stosowana i zaangażowana: projekty integracyjne i edukacyjne w Poznaniu i Wielkopolsce, Migrant Info Point

Publikacje:

♦ Elżbieta M. Goździak, Izabella Main (eds.) Debating Religion and Forced Migration Entanglement,  Palgrave Macmillan Cham, 2023.

♦ Main I, Goździak E., “I am making good money, but …”: The precarious situation of Polish nurses in Norway, International Migration, 2021.

♦ Main I, Goździak, E., Nowak L., From Going Abroad to Settling Down... While Remaining Mobile? Polish Women in Norway Narrate Their Migration Experiences. Nordic Journal of Migration Research, 11(1), pp. 50–64. DOI: https://doi.org/10.33134/njmr.331

♦ Main I., Proclaiming and Practicing Pro-immigration Values in Poland: A Case Study of Poznań. w: E.M. Gozdziak, I.Main, B. Suter (red.), Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values? Routledge, 2020.

♦ Kluszczyńska, M., Main, I. Projekty edukacyjne na rzecz integracji społecznej oraz kształtowania postaw tolerancji i zrozumienia. Łódzkie Studia Etnologiczne, t.59, 89-105, 2020.
[link]

♦ Main I., 2020. Reproductive rights in migration: politics, values and in/exclusionary practices in assisted reproduction. In: Gender, reproduction, regulation: Gender, intimacy and mobility in the era of hardening borders. Ed. F.Pine, H. Haukanes. Manchester University Press. (w druku)

♦ Goździak E., Main I., Kujawa I., Contributor(s): Franziska Böhm, Ingrid Jerve Ramsøy, Brigitte Suter, Angeliki Dimitriadi, Haris Malamidis. The ‘Refugee Crisis’ and Religious Tolerance in Europe: Plurality of Perspectives. NoVaMigra Briefing Paper September 2020.
[link]

 

♦ Brigitte Suter, Ingrid Jerve Ramsøy, Franziska Böhm, Contributor(s): Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Izabela Kujawa. Valuing Gender Equality: Ideas, Practices and Actors in Everyday Integration Work — Integration and the Value of Gender Equality in Germany, Hungary, Poland and Sweden. NoVaMigra Briefing Paper September 2020.
[link]

♦ Angeliki Dimitriadi, Haris Malamidis. Contributors: Elżbieta M. Goździak, Izabela Kujawa, Izabella Main, Franziska Böhm, Ingrid Jerve Ramsøy, Brigitte Suter. Hospitality in Civil Society: Practices during the European ‘Refugee Crisis’. NoVaMigra Briefing Paper September 2020.
[link]

 

♦ Goździak E., Main I., Contesting flexible solidarity: Poland and the ‘migration crisis’. Frontiers in Human Dynamics, section Refugees and Conflict (forthcoming) 2020.

♦ Goździak E., Main I., Co-authors: F. Boucher (France), M. Göbel (Netherlands), T. Herrmann (Germany), I. Kujawa (Poland), T. Malamidis (Greece), C. Marchetti (Italy), and B. Suter (Sweden). Summary report on value agents in public and civil society institutions. NoVaMigra September 2019.

♦ Polish Language Learning and Multicultural Education: Challenges in the Wielkopolska Region (with Izabella Main). NoVaMigra Policy Research Alert 2019.
[link]

♦ Elżbieta M. Goździak, Izabella Main., “Transnational Mobility and Socio-cultural Remittances: The Case of Polish Women in Norway and Poland”, Ethnologia Europaea 50(1), 2020.
[link]

♦ Goździak E., Main I., Polish Language Learning and Multicultural Education: Challenges in the Wielkopolska Region. NoVaMigra Policy Research Alert 2019. 
[link]

♦ Wyzwania w nauce języka polskiego jako obcego i edukacji międzykulturowej na przykładzie Wielkopolski. NoVaMigra Policy Research Alert 2019. (wspólnie z Elżbietą Goździak).
[link]

♦ Projektowanie dziecka w społeczeństwie norweskim. Matki z Polski wobec instytucji przedszkola, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” vol. 45, 2019. (wspólnie z Izabelą Czerniejewską)

♦ Izabella Main. Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 208, 2018.
[link]

♦ Post-accession female mobility between Poland and Norway. New trends and new ways of thinking about migration, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 18, 2017.
(wspólnie z Izabelą Czerniejewską). [link]

♦ Biomedical practices from a patient perspective. Experiences of Polish female migrants in Barcelona, Berlin and London, “Anthropology & Medicine” vol. 23, nr 2, s. 188-204, 2016.
[link]

♦ Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, “Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture” vol. 22, nr 1, s. 62-79, 2016.

[link]

♦ Zmiany praktyk jedzeniowych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, z. 2(160),

s. 135-156, 2016.
[link do pobrania]

♦ Giving birth in Berlin: Reproductive experiences of Polish migrant women, in: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, s. 89-111, 2015.
[link]

♦ [red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, ss. 189, 2015.
[wspólnie z Natalią Bloch, Karoliną Sydow]
[link do pobrania]

 

♦ High mobility of Polish women: The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration” t. 52, nr 1, s. 130-145, 2014.
[link]

♦ Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, 2014, nr 6, s. 897-918.
[link]

 

Projekty:
Granty badawcze:

♦ Dobre początki obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach. (3.10.2022-2.10.2026), finansowanie: Środki NCN w ramach programu OPUS (wykonawczyni).

 

♦ Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis (NOVAMIGRA) (2018-2021), grant Horyzont 2020 (koordynatorka w ramach UAM, wykonawczyni). [link]

 

♦ Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje Polek między Polską a Norwegią (2015-2019), grant NCN. Konkurs Harmonia 6 (kierowniczka). [link]

 

♦ Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state (WELLMIG). 2017-2021, grant Norwegian Research Council, lider: prof. Marie Louise Seeberg, NOVA, Oslo (wykonawczyni). [strona projektu]

 

♦ Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA). 2013-2015, grant EFS, PO KL

(wykonawczyni, koordynatorka streetworkerów). [link]

 

♦ Polskie migrantki w Berlinie z perspektywy antropologii zdrowia, 2011-2012, grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, nr  2011-23 (kierowniczka).

 

♦ Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania. (2009-2012),

grant MNiSW (wykonawczyni). [strona projektu]


Inne badania terenowe:

 

♦ Migracje a zdrowie. Przekonania, strategie i praktyki zdrowotne polskich migrantek w Barcelonie, Berlinie i Londynie,

badania porównawcze od 2008 r.

 

♦ Migracje powrotne Polaków. Badania pilotażowe.

 

♦ Korzystanie cudzoziemców z opieki zdrowotnej w Poznaniu. Badania pilotażowe

bottom of page