top of page
prof Zbigniew Szmyt d-1_edited_edited.jpg

Zbigniew Szmyt

Antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

e-mail: szmytz@amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

♦ antropologia migracji (społeczno-kulturowy wymiar migracji, diaspory, powiązania transnarodowe)
♦ urbanizacja i sedentaryzacja w Azji Wewnętrznej
♦ badania graniczne (Rosja, Chiny, Mongolia)

Udział w wybranych projektach:

♦ 2018-2020


Pokrewieństwo i sedentaryzacja na obszarach miejskich Azji Wewnętrznej: Hailar, Ułan Ude, Ułan Bator, kierownik projektu

(NCN, OPUS 13, 2017/25/B/HS3/00675).

 

♦ 2013-2019

 

Ziemia niezgody. Pogranicze rosyjsko-chińskie (Zabajkale i Hulun Buir) w dyskursach narodowych Rosji, Chin i Mongolii, wiodący wykonawca (kierownik Ivan Peshkov, NCN, SONATA BIS 1, 2012/05/E/HS3/03527).

 

♦ 2013-2015

 

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców, wiodący wykonawca (kierownik Jacek Schmidt, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Obronność

i bezpieczeństwo, DOBR/0018/R/ID2/2013/03). [link]

 

♦ 2009-2012

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania, wykonawca (kierownik Michał Buchowski, grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N109 224836). [link]

 

♦ 2008-2010  

 

Kulturowe następstwa migracji. Na przykładzie diaspory buriackiej w Moskwie i Buriatów repatriujących się z Chin, wiodący wykonawca (grant promotorski pod kierownictwem Zbigniewa Jasiewicza, N N109 223536)

Publikacje:

 

♦ Szmyt Zbigniew, 2020, Shamanism in a Post-socialist City, “Mir Rossii” vol. 29,  nr 3, s. 51-65.

♦ Szmyt Zbigniew,2020,  Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej , Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

♦ Szmyt Zbigniew, 2019, Restoring Cultural Continuity: Cultural Heritage in Post-Socialist Inner Asia, w:  I. Peshkov (red.) The Hulunbuir and Transbaikalia Playground. Microphysics of Power on the Sino-Russian Border, Poznań: UAM, s. 61-87.

♦ Szmyt Zbigniew, 2019, Ethnic Framing on the Sino-Russian Frontier, w: I. Peshkov (red.) The Hulunbuir and Transbaikalia Playground. Microphysics of Power on the Sino-Russian Border, Poznań: UAM, s. 101-124.

♦ Szmyt Z. Państwo i granice etniczne w południowo-wschodniej Syberii, „Porównania” 2018, nr 1(22), s. 359-382.

 

♦ Szmyt Z. Dziedzictwo na antypodach postsocjalistycznego świata, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 1, 2018, s. 23-47.

♦ Szmyt Z. Urban shamanism in Siberia: The Dialectic of placemaking and fieldwork, “Historia@Teoria” 2017, nr 3(5): Post-socialist city. Between past and future, s. 85-126.

 

♦ Szmyt Z. Diaspora kak zerkało identicznosti: na materiale Burjat-Mongołow Kitaja, w: Transgranicznyje migracii w prostranstvje mongol’skogo mira: istorija i sowremennost’ t. 4, red. M. Bałdano, P.K. Warnavskij, B. Nanzatow, Ułan-Ude: Izdatel’stvo Burjatskogo naucznogo centra SO RAN, 2017, s. 16-34.

 

♦ Szmyt Z. Białorusini – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 139-188.

 

♦ Szmyt Z. Nekrohistorie, czyli spotkania w międzyświatach, w: N. Bloch (red.) Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 292-299.

 

♦ Szmyt Z. Autochtonizacja postsocjalistycznego miasta. Przykład Ułan Ude, „Lud” t. 98, 2014, s. 205-228.

 

♦ Szmyt Z. Między deifikacją a przemocą symboliczną. Rzecz o ambiwalentnych praktykach wykonywanych przez lamów na ciele rosyjskiego prezydenta, „Rocznik Antropologii Historii” R. 4: 2014, nr 2(7), s. 257-275.

 

♦ Szmyt Z. New Year’s Party at Café Lion. The post-socialist tribalization in Ulan-Ude, w: A. Posern-Zieliński, L. Mróz (red.) Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 155-171.

 

♦ Szmyt Z. Prawa i status mniejszości etnicznych we współczesnych Chinach. Na przykładzie Regionu Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej,

w: J. Marszałek-Kawa (red).) Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 204-217.

 

♦ Szmyt Z. Modern Nomads. Antropologiczeskie oczerki sowremennych burjaskich migracji w Rosii, Irkutsk: Ottisk, 2014, ss. 192 (monografia).

 

♦ Szmyt Z. Azja u Bram: studium nad migracjami Buriatów w Rosji, Poznań: Nauka i Innowacje, 2012, ss. 175 (monografia).

 

♦ Szmyt Z. The history of nation and ethnicity in Mongolia, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, t. 8, 2012, nr 3: Eastern affairs.

Work with historical memory. Borderlands, red. Karolina Polasik-Wrzosek, Ivan Peshkov, s. 11-28.

 

♦ Szmyt Z. Nacija i etnicznost’ w Mongolii, „Etnograficzeskoe Obozrene”, vol. 6 (2011), s. 58-70.

bottom of page