top of page
foto Czerniejewska.jpeg

dr Izabela Czerniejewska

antropolożka kultury, badaczka niezależna, prezeska Fundacji Centrum Badań Migracyjnych

e-mail: izabela.czerniejewska@migrant.poznan.pl 

 

Zainteresowania badawcze:

♦ migracje (cudzoziemcy w Polsce i ich procesy adaptacyjne, Polacy emigrujący i powracający, uchodźcy)


♦ edukacyjny aspekt migracji (edukacja cudzoziemców i powracających Polaków, strategie funkcjonowania migrantów w szkołach)

 

♦ edukacja wielokulturowa (projekty i działania edukacyjne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców, imigrantów, repatriantów oraz skierowane do tych grup)

Publikacje:

♦ Szkoła wielokulturowa w Polsce? Zacznijmy od zmiany sposobu myślenia Rozmowa z dr Izabelą Czerniejewską, Maciej Dobrowolski, Języki Obce w Szkole, 4/2022, s. 5-8. [link]

♦ Czerniejewska I, Main I., Sydow K., Potrzeby mieszkanek i mieszkańców Poznania z doświadczeniem migracyjnym dotyczące integracji społecznej, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań 2022. [link]

♦ Czerniejewska I, Main I., Sydow K., Potrzeby mieszkanek i mieszkańców Poznania z doświadczeniem migracyjnym dotyczące integracji społecznej. Rekomendacje, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań 2022. [link]

♦ Czerniejewska I., Sydow K., Specyfika migracji w województwie wielkopolskim z uwzględnieniem społecznej integracji cudzoziemców. Analiza danych zastanych, Obserwatorium Integracji Społecznej, Poznań 2020. [pdf] 

♦ Czerniejewska I., Cudzoziemiec jako odbiorca kultury, [w:] Herkt M., Mieszała A. (red.), Obcokrajowcy – turyści zagraniczni, migranci / 2018 w instytucji kultury, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2020, s. 23-33. [link]

♦ Czerniejewska I., Karczewska J., W 90 minut dookoła języka polskiego, Języki Obce w Szkole, 4/2019, s. 73-77. [pdf]

♦ Czerniejewska I., Zakotwiczanie się. Migrantki z Polski w norweskim przedszkolu, Problemy Wczesnej Edukacji 2(45) 2019, s. 81-90. [link]

♦ Czerniejewska I., Main I., Projektowanie dziecka w społeczeństwie norweskim. Matki z Polski wobec instytucji przedszkola, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 2019, vol. 171, nr 1, s.131-148.

♦ Czerniejewska I., Main I., Post-accession Female Mobility between Poland and Norway. New Trends and New Ways of Thinking about Migration, SPRAWY NARODOWOSCIOWE. SERIA NOWA, 2017, vol. 49, s.1-18.

♦ Czerniejewska I., „Trzy miejsca, w każdym inne potrzeby i możliwości…”. Raport zbiorczy na temat sytuacji cudzoziemców w Swarzędzu, Środzie Wielkopolskiej i Zbąszyniu. [link]

♦ Czerniejewska I., „W Lesznie jest fajny klimat…” Raport na temat sytuacji cudzoziemców w Lesznie [link]

♦ Czerniejewska I., Światnienko A., Od czego zacząć? praktyczny przewodnik o tym, jak rozpocząć współpracę tam, gdzie chcemy rozwijać integrację z cudzoziemcami, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań 2018.
[link]

♦ Czerniejewska I., (red) Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu [link]

♦ Czerniejewska I., Kochaniewicz A., Niedobrowolne wybory. Bariery w integracji ekonomicznej cudzoziemskich pracowników , [w:] Bloch N., Main I., Sydow K. (red.), Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy

♦ Czerniejewska I., Uchodźcy – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Schmidt J., Niedźwiedzki D. (red.), Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 603-680, Poznań 2016.
(Publikacja dostępna w wersji papierowej: Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40 oraz do wglądu u autorki)

♦ Czerniejewska I., Goździak E., Sukces czy porażka? O Polakach powracających z „życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii, w: „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2/2016, s. 97-118, 2016.
[link]

♦ Czerniejewska I., Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 344,  Toruń 2013.
[link]

♦ Czerniejewska I., Public or international? Migrating students in two types of schools of Poznań, w: Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, nr 3/2014.
[link]

♦ Czerniejewska I. Integracja w obszarze poznańskiej edukacji., w: Bloch N., Goździak E. (red.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu. Praca, zdrowie, edukacja, ss. 260, 2010.
[link do pobrania]

 

♦ Czerniejewska I., Main I., Uchodźcy: teoria i praktyka, Stowarzyszenie "Jeden Świat", ss. 244, 2008.
[link]

 

♦ Czerniejewska I., „Migranci aktywni zawodowo” czy „zagraniczni przedsiębiorcy”? Raport z badań
[link]

♦ Czerniejewska I., Pracownicy bez granic. Raport krajowy Polska
[link]

Udział w wybranych projektach:

Bezpieczny dom
 

♦ źródło finansowania: Fundacja Stefana Batorego, EEA Grants, Polska Fundacja Dzieci  i Młodzieży
♦ lider: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
♦ okres realizacji: 2015-2016
♦ funkcja: koordynator (CeBaM)

 

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie?  Migracje kobiet między Polską a Norwegią
 

♦ źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
♦ partnerzy: NOVA, PRIO
♦ okres realizacji: 2015-2018
♦ funkcja: wykonawca

 

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców
 

♦ Źródło finansowanie: NCBiR
♦ Okres realizacji: 2013-2016
♦ Funkcja: wykonawca

 

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej
 

♦ Źródło finansowania: UE w ramach programu Kapitał Ludzki
♦ Okres realizacji: 2013-2015
♦ Funkcja: wykonawca
 

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania


♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2012
♦ funkcja: wykonawca

 

Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej
 

♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2012
♦ funkcja: wykonawca

 

Powroty Polaków
 

♦ źródło finansowania: ze środków własnych
♦ okres realizacji: 2010-2012
♦ funkcja: wykonawca  

 

Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania
 

♦ źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Obywateli Państw Trzecich (EFI)
♦ okres realizacji: 2010
♦ funkcja: wykonawca
 
Inne

Dodatkowe informacje:

 

♦ wieloletnia aktywistka Stowarzyszenia „Jeden Świat” (prowadzenie międzynarodowych projektów w ośrodkach dla uchodźców, koordynacja programów edukacyjnych m.in. dotyczących antydyskryminacji, mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźstwa)
 

♦ trenerka szkoleń i warsztatów dotyczących edukacji wielokulturowej dla nauczycieli, uczniów, wolontariuszy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych
 

♦ autorka materiałów edukacyjnych (warsztatów, lekcji, szkoleń) dotyczących różnorodności kulturowej, uchodźców, mniejszości narodowych

i etnicznych, imigrantów
 

♦ współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Kultury Chrześcijańskiej Znak, Stowarzyszeniem Vox Humana, Fundacją Polskie Forum Migracyjne)
 

♦ założycielka portalu internetowego Pracownia Wielokulturowa (www.pracownia-wielokulturowa.pl)
 

♦ Koordynatorka Migrant Info Point 2015-2019 (www.migrant.poznan.pl)

bottom of page