top of page
mgr Izabela Kujawa.jpg

Dr Izabela Kujawa

antropolożka kultury, etnolingwistka

e-mail: iza_kujawa@yahoo.com

Zainteresowania:

 

♦ Migracje do Chińskiej Republiki Ludowej oraz z ChRL do innych krajów rozwijających się (badania w Chinach oraz na Syberii)
♦ Migracje wysoko wykwalifikowanych specjalistów
♦ Rasizm, stereotypy etniczne
♦ Metodyka i metodologia badań społecznych

Publikacje:

♦ Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Izabela Kujawa. Contributor(s): Franziska Böhm, Ingrid Jerve Ramsøy, Brigitte Suter, Angeliki Dimitriadi, Haris Malamidis. The ‘Refugee Crisis’ and Religious Tolerance in Europe: Plurality of Perspectives. NoVaMigra Briefing Paper September 2020. [link]

♦ Brigitte Suter, Ingrid Jerve Ramsøy, Franziska Böhm, Contributor(s): Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Izabela Kujawa. Valuing Gender Equality: Ideas, Practices and Actors in Everyday Integration Work — Integration and the Value of Gender Equality in Germany, Hungary, Poland and Sweden. NoVaMigra Briefing Paper September 2020. [link]

♦ Angeliki Dimitriadi, Haris Malamidis. Contributors: Elżbieta M. Goździak, Izabela Kujawa, Izabella Main, Franziska Böhm, Ingrid Jerve Ramsøy, Brigitte Suter. Hospitality in Civil Society: Practices during the European ‘Refugee Crisis’. NoVaMigra Briefing Paper September 2020. [link]

♦ Kujawa, I. (co-author) "General Value Landscape Matrix Methodology and Key Findings", November 2019. Main editor: T. Herrmann, Contributors: F. Boucher, E. Gedö, M. Göbel, N. Kuppen, I. Kujawa, T. Malamidis, C. Marchetti, B. Suter. Report produced within the Horizon 2020 project "Norms and values in the European migration and refugee crisis".

♦ V. M. Heins, University of Duisburg‐Essen (Germany). Contributors: F. Boucher, M. Deleixhe, University Paris 1 Panthéon‐Sorbonne (France);

R. Szentpéteri Nagy, E. Gedő, John Wesley Theological College Budapest (Hungary); I. Kujawa, Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland); C. Fernández, Malmö University (Sweden). Quality Newspapers vs. Populism. Shaping pro‐immigration attitudes in five EU Member States. NoVaMigra March 2020. [link]

 

♦ Kujawa, I. (co-author) "General Value Landscape Matrix Methodology and Key Findings", November 2019. Main editor: T. Herrmann, Contributors: F. Boucher, E. Gedö, M. Göbel, N. Kuppen, I. Kujawa, T. Malamidis, C. Marchetti, B. Suter. Report produced within the Horizon 2020 project "Norms and values in the European migration and refugee crisis".♦ Elżbieta M. Goździak, Izabella Main. Co-authors: F. Boucher (France), M. Göbel (Netherlands), T. Herrmann (Germany), I. Kujawa (Poland), T. Malamidis (Greece), C. Marchetti (Italy), and B. Suter (Sweden). Summary report on value agents in public and civil society institutions. NoVaMigra September 2019.

♦ Kujawa I.  "Don't call us Polonia": Attitudes towards Migration, Migrants,  and Diaspora among Poles in South China,

w "Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki's Thought in Today's Social Science Research"

red. J. Kubera, Ł. Skoczylas, Bern: Peter Lang., str. 187-198, 2018.
 
♦ Kujawa, I. Chińska emigracja z perspektywy Chin – okolice Kaiping i diaolou "Biuletyn migracycjny",  54/2015: 2-3, 2015.
 
♦ Kujawa, I. Shenzhen – miasto z chińskich snów, "Anthropos?",  24/2015: 135-144, 2015.
 
♦ Kujawa, I. Etnolog w Chinach. Wyzwania dla prowadzenia badań terenowych, "Kognitywistyka i media w edukacji", 2/2015: 133-144, 2015.
 
♦ Kujawa, I. Using people as infrastructure in order to survive: the case of Western immigrants in Wuhan (China), w: "Współczesna Azja z perspektywy młodego badacza" red. M. Kania, Poznań: Repozytorium UAM, str. 39-54, 2013.

Udział w wybranych projektach badawczych:

Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej

♦ Okres realizacji: 2019-2020 (12 miesięcy)

♦ Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium
♦ Nr projektu: nr 2018/29/N/HS3/00528


Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców.

♦ Źródło finansowanie: NCBiR
♦ Okres realizacji: 2013-2016
♦ Funkcja: wykonawca

 

Ziemia niezgody. Pogranicze rosyjsko-chińskie (Zabajkale i Hulun Buir) w dyskursach narodowych Rosji, Chin i Mongolii)

 

♦ Źródło finansowania: NCN
♦ Okres realizacji: 2013-2016
♦ Funkcja: wykonawca

 

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej

 

♦ Źródło finansowania: UE w ramach programu Kapitał Ludzki
♦ Okres realizacji: 2013-2015
♦ Funkcja: wykonawca

Dodatkowe informacje:

Stypendystka w ramach programów Chinese Government Scholarship (2010/2011) i Shenzhen Universiade International Scholarship (2014/2015)

bottom of page