mgr Izabela Kujawa

antropolożka kultury, etnolingwistka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

e-mail: iza_kujawa@yahoo.com

Zainteresowania:

 

♦ Migracje do Chińskiej Republiki Ludowej oraz z ChRL do innych krajów rozwijających się (badania w Chinach oraz na Syberii)
♦ Migracje wysoko wykwalifikowanych specjalistów
♦ Rasizm, stereotypy etniczne
♦ Metodyka i metodologia badań społecznych

Publikacje:

Kujawa I.  'Don't call us 'Polonia'': Attitudes towards Migration, Migrants,  and Diaspora among Poles in South China,

w "Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki's Thought in Today's Social Science Research"

red. J. Kubera, Ł. Skoczylas, Bern: Peter Lang., str. 187-198, 2018
 
Kujawa, I. Chińska emigracja z perspektywy Chin – okolice Kaiping i diaolou "Biuletyn migracycjny",  54/2015: 2-3, 2015
 
Kujawa, I. Shenzhen – miasto z chińskich snów, "Anthropos?",  24/2015: 135-144, 2015
 
Kujawa, I. Etnolog w Chinach. Wyzwania dla prowadzenia badań terenowych, "Kognitywistyka i media w edukacji", 2/2015: 133-144, 2015
 
Kujawa, I. Using people as infrastructure in order to survive: the case of Western immigrants in Wuhan (China), w: "Współczesna Azja z perspektywy młodego badacza" red. M. Kania, Poznań: Repozytorium UAM, str. 39-54, 2013

Udział w wybranych projektach badawczych:

Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej

♦ Okres realizacji: 2019-2020 (12 miesięcy)

♦ Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium
♦ Nr projektu: nr 2018/29/N/HS3/00528


Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców.

 

♦ Źródło finansowanie: NCBiR
♦ Okres realizacji: 2013-2016
♦ Funkcja: wykonawca

 

Ziemia niezgody. Pogranicze rosyjsko-chińskie (Zabajkale i Hulun Buir) w dyskursach narodowych Rosji, Chin i Mongolii)

 

♦ Źródło finansowania: NCN
♦ Okres realizacji: 2013-2016
♦ Funkcja: wykonawca

 

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej

 

♦ Źródło finansowania: UE w ramach programu Kapitał Ludzki
♦ Okres realizacji: 2013-2015
♦ Funkcja: wykonawca


Dodatkowe informacje:

Stypendystka w ramach programów Chinese Government Scholarship (2010/2011) i Shenzhen Universiade International Scholarship (2014/2015)

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png