top of page
mgr Karolina Sydow.jpg

Dr Karolina Sydow

antropolożka

 

e-mail: karsyd@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

studia nad migracjami: cudzoziemcy w Polsce i Poznaniu, lokalne studia migracji; antropologia stosowana i zaangażowana: projekty integracyjne

i edukacyjne w Poznaniu i Wielkopolsce, kampanie społeczne, Migrant Info Point.

Publikacje:

♦ Sydow K., (Nie)widzialni mieszkańcy. Dyskurs o imigrantach i roli miasta w ich wspieraniu na przykładzie Poznania, w: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 2 (164) 2017, Warszawa 2017.

 

♦ Sydow K. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie medialnym, unijnym i samorządowym, w: III tomu Kulturoznawczych Studiów Germanistów i Przyjaciół pt. „Wykluczenia”, ISBN 978-83-65483-25-6, Poznań 2016.

 

♦ Sydow K, Troska, strach, wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech, Boelletyn Warszawa 2016 nr 8/16.

 

♦ Sydow K. Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych, w: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 31/2015, IGSEiGP UAM, Poznań 2015.

 

♦ Sydow K., Czy Poznań dostrzega swoich cudzoziemskich mieszkańców? Inicjatywy dotyczące imigrantów podejmowane w latach 2008-2016 ,

w: Czerniejewska I. (red.) Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, ISBN 978-83-940904-1-8, s. 9-14, Poznań 2016.

 

♦ Sydow K., Wsparcie miasta dla cudzoziemców a perspektywa poznańskich urzędników, w: Czerniejewska I. (red.) Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, s. 73-84, Poznań 2016.

 

♦ Sydow K i Schulz U. i Ziółek-Skrzypczak M.) (red) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, Munich 2015.

 

♦ Sydow K., Od działań postulowanych do praktykowanych. Przygotowanie i realizacja projektu AMIGA, w: Bloch, Main, Sydow (red.) Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, s. 17-24, Poznań 2015.

 

♦ Sydow K., Imigrant jako mieszkaniec miasta. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie unijnym

i samorządowym, w: Bloch, Main,

 

♦ Sydow (red.) Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, s. 25-32, Poznań 2015. Sydow K. (z: Main I.), Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, w: Bloch, Main, Sydow (red.) Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy s. 101-126, Poznań 2015.

 

♦ Sydow K. (z: Bloch N., Main I.), Wstęp, w: Bloch, Main, Sydow (red.) Nie dość użyteczni.Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy,

s.7-16, Poznań 2015.

♦ Sydow K. O meandrach założeń i realizacji inicjatyw na rzecz imigrantów. Na przykładzie projektu AMIGA. W: „Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny”, nr 2, 2015

 

♦ Sydow K. (z: M. Ziółek-Skrzypczak), Introduction to the AMIGA project, w: Schulz, Sydow (red) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, s. 9-22, Munich 2015.

 

♦ Sydow K. (z: M. Ziółek-Skrzypczak), AMIGA recommendations, w: Schulz, Sydow (red) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, s. 159-172, Munich 2015.

 

♦ Sydow K. (z: Schmidt J), Imigranci-profesjonaliści w sektorze biznesu, w: Buchowski, Schmidt (red) Migracje a heterogeniczność kulturowa.

Na podstawie badań etnograficznych w Poznaniu, Poznań 2012.

 

Udział w wybranych projektach:

♦ Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej AMIGA (2013-2015) [link]

 

grant: Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach PO Kapitał Ludzki

 

funkcja: koordynatorka

♦ Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012) [link]

 

grant: MNiSW,

 

funkcja: wykonawczyni

♦ Wsparcie dla poznańskich cudzoziemców w jednym miejscu,

 

Grantodawca: Prezydent Miasta Poznania,

 

okres realizacji: 2015 – 2016,

 

funkcja: wykonawczyni

 

http://migrant.poznan.pl/pl/projekty/

 

♦ Galeria Bez Domu. Dzieci nie mają uprzedzeń, uczmy się od nich (2017-2018).,

 

finansowanie: OXFAM International, funkcja: koordynatorka

 

http://migrant.poznan.pl/pl/projekty/

 

bottom of page