top of page

PŁEĆ I SPRAWCZOŚĆ W PROCESACH MIGRACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SAHARYJCZYKÓW I SAHARYJEK MIGRUJĄCYCH DO HISZPANII

 

Okres realizacji: 2021-2022 (24 miesiące)

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium

 

Nr projektu: nr 2020/37/N/HS3/01234

 

Kierowniczka projektu: Marta Kluszczyńska

Szczegóły:

Głównym tematem badań jest problematyka płci i sprawczości w procesach migracyjnych na przykładzie Saharyjczyków i Saharyjek z Sahary Zachodniej. Badania etnograficzne prowadzone są metodą etnografii wielostanowiskowej w głównych miejscach zamieszkania i migracji Saharyjczyków i Saharyjek w Hiszpanii oraz wywiady eksperckie przeprowadzone w obozach dla uchodźców saharyjskich w Algierii.

 

Sytuacja Saharyjczyków opisywana jest jako przykład przedłużającego się uchodźstwa. Od początku Wojny w Saharze Zachodniej (1975), większość populacji zamieszkuje obozy dla uchodźców w Algierii. Od połowy lat dziewięćdziesiątych, zauważyć można wzrost liczby Saharyjczyków i Saharyjek migrujących do Hiszpanii. Hiszpania jest wybierana nie tylko ze względu na bliskość geograficzną, lecz głównie z powodu więzi (post)kolonialnych: język hiszpański jest drugim oficjalnym językiem Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej na uchodźstwie, a hiszpańskie społeczeństwo jest najaktywniejszym aktorem oddolnych ruchów pomocy humanitarnej w obozach dla uchodźców w Algierii.

national.png
bottom of page