top of page
prof. dr hab. Agata Stanisz.jpg

prof. UAM dra hab. Agata Stanisz

prof. UAM dra hab. antropolożka społeczna, fieldrecordistka, profesorka uczelni w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu.

e-mail: stanisz@amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

♦ Mobilność vs lokalność
♦ Etnografia mobilna oraz wielomiejscowa
♦ Reżimy mobilności
♦ Antropologia transportu towarowego
♦ Road studies/dromologia
♦ Pokrewieństwo i studia nad rodziną

 

Udział w wybranych projektach:

♦ Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe


źródło finansowania: NCN
okres realizacji: 2014-2017
funkcja: wykonawczyni wiodąca


http://ruchomemodernizacje.weebly.com/


♦ Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania;

 

źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
okres realizacji: 2009-2012

funkcja: wykonawczyni

 

https://www.cebam.pl/cudzoziemcy-w-polsce

 

♦ Kinship and Social Security


źródło finansowania: 6 Ramowy Program UE
okres realizacji: 2004-2007
funkcja: wykonawczyni

 

http://web.eth.mpg.de/kass/

Publikacje:

♦ Stanisz A., Roadsides of Mobility: Informal Socioeconomic Strategies in Suburban Western Poland, Stanisz Agata, W: Labour, Mobility and Informal Practices in Russia, Central Asia and Eastern Europe. Power, Institutions and Mobile Actors in Transnational Space / Turaeva Rano, Urinboyev Rustamjon (red.), 2021, Londyn, Routledge

♦ Stanisz A., Antropologiczne badania infrastruktur drogowych. Projekty badawcze w nurcie road studies w IAiE UAM w Poznaniu, W: Myśli - pasje - działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu / Brzezińska Anna Weronika, Dohnal Wojciech Przemysław (red.), 2020, Poznań, Instytut im. Oskara Kolberga, s.349-372

♦ Stanisz A., Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, czyli otwarta etnografia, Kultura i Społeczeństwo, 2019, vol. 63, nr 1, s.133-141

♦ Stanisz A., Społeczno-kulturowe praktyki produkcji, dystrybucji i słuchania soundscape-ów, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 2019, vol. 20, nr 2, s.83-105

♦ Stanisz A., Antropologia dźwięku wobec protestów społecznych i politycznych, Prace Etnograficzne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, vol. 46, nr 1, s.89-116.

♦ Stanisz A., Collecting sounds. Online sharing and distribution of field recordings as cultural practice, Ethnologia Polona, 2018, vol. 39, s.127-144

♦ Stanisz A.,  Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk, Przegląd Kulturoznawczy, 2017, vol. 1, s.1-19.

♦ Stanisz A., Tractor unit acoustemology. Sounds of a dwelling on the road, Mobile Culture Studies, 2017, vol. 3, s.53-75

 

♦ Kuligowski W., Stanisz A. (2017), Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”, seria: „Biblioteka Le Monde diplomatique”, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, ss. 437. [link]

 

♦ Stanisz A. (2016), Three square metres. About fieldwork on the road and experience of total intimacy, w: W. Kuligowski, A. Stanisz (red.), Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, „Poznańskie Studia Etnologiczne” nr 19, Wielichowo: TIPI, s. 47-68. [link]

♦ Stanisz A. (2015), Mobilność mimochodem, czyli przydrożne społeczności i strefy przepływu. Praktyczne zastosowanie „paradygmatu nowych mobilności”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Etnograficzne”, t. 43, z. 3, s. 213-226; doi: 10.4467/22999558.PE.15.017.4877. [link]
 

♦ Stanisz A. (2015), Regimes of logistics, pauses in the flow, stillness in (near) industrial non-places and mobility infrastructure, „Studia Humanistyczne AGH. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica”, t. 14, nr 4, s. 73-86; doi: http://dx.doi.org/10.7494/human.2015. 14.4.73-86. [link]
 

♦ Stanisz A. (2012), Ruchome miejsca i etnografia translokalności, w: Lokalność, „Tematy z Szewskiej” nr 2(8), s. 6-18; Yadda identifier: bwmeta1.element.desklight-8f1d9a1a- 1a37-42ce-9049-70190b9164f6. [link]

♦ Stanisz A. (2012), Tajwańscy studenci Uniwersytetu Medycznego, w: M. Buchowski, J. Schmidt (red.), Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, „Poznańskie Studia Etnologiczne” nr 10. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s. 155-188.

Dodatkowe informacje


Inne projekty badawcze:

♦ Branża mobilności: między reżimem logistyki a wykonawstwem (2015)

♦ Mobilne badania etnograficzne w środowisku międzynarodowych kierowców zawodowych na terenie Polski, Holandii, Niemiec, Luksemburga, Belgii. Grant badawczy w ramach Dotacji Celowej Służącej Rozwojowi Młodej Kadry w IAiE UAM w Poznaniu.

♦ Transnacjonalność w drodze. Badania w środowisku polskich kierowców ciężarówek dalekobieżnych na terenie Europy Zachodniej (2012)

♦ Mobilne badania etnograficzne w środowisku międzynarodowych kierowców zawodowych na terenie Polski, Holandii, Niemiec, Belgii i Francji. Grant badawczy w ramach Dotacji Celowej Służącej Rozwojowi Młodej Kadry w IAiE UAM w Poznaniu.

♦ Kultura w drodze: translokalność i mobilność kierowców ciężarówek dalekobieżnych (2011)

 

♦ Mobilne badania etnograficzne w środowisku międzynarodowych kierowców zawodowych na terenie Danii i Niemiec. Grant badawczy w ramach Dotacji Celowej Służącej Rozwojowi Młodej Kadry w IAiE UAM w Poznaniu.

bottom of page