Działalność badawcza i naukowa

Ośrodek stanowi platformę współpracy dla osób badających zjawiska migracyjne, realizuje interdyscyplinarne i międzynarodowe projekty badawcze, a specjalizuje się w prowadzeniu badań jakościowych, oddolnych oraz zaangażowanych.

Dostępny jest nowy artykuł Elżbiety Goździak oraz Izabelli Main dotyczący transferów społeczno-kulturowych i migracji Polek między Polską a Norwegią.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami dry hab. Izabelli Main i dr Elżbiety M. Goździak przedstawiającymi kolejne wyniki projektu NoVaMigra

Tegoroczny konkurs na Minigranty Migracyjne CeBaM został rozstrzygnięty!

Dostępny jest już specjalny numer Journal of Human Trafficking pod redakcją Elżbiety M. Goździak i Kathleen M. Vogel. Przez najbliższe sześć miesięcy w otwartym dostępie!

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png