top of page

Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania.

Projekt badawczy nr 7/5/2008/EFI współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)

 

Okres realizacji: 

 

styczeń 2010-czerwiec 2010 (6 miesięcy)

 

Kierownik: 

prof. dr hab. Michał Buchowski, kontakt: mbuch@amu.edu.pl

 

Wykonawcy:

Cel projektu:

 

Projekt jest próbą odpowiedzi na istniejącą „pustkę empiryczną” dotyczącą badań potrzeb integracyjnych imigrantów w zachodniej Polsce. Jego głównym zamierzeniem jest przeprowadzenie antropologicznych badań dotyczących integracji tzw. obywateli państw trzecich, czyli osób spoza Unii Europejskiej, którzy przybyli do Poznania, w trzech sferach – rynku pracy, służby zdrowia i edukacji.

 

Kluczowa kategoria integracji, którą się posługujemy, jest procesem wielostronnym. Dotyczy zarówno cudzoziemców – przybyszy, którzy starają się zaadaptować do nowego otoczenia, jak i gospodarzy, którzy umożliwiają im (bądź też nie) to przystosowanie. Wspomniane obszary należą do najważniejszych mierników integracji: udział  w rynku pracy oraz związana z tym samowystarczalność ekonomiczna; otwartość i umiejętności korzystania z systemu opieki zdrowotnej; oraz dostęp do edukacji i wiążący się z nim poziom wykształcenia, w szczególności dzieci przybyszów.

 

Naszym celem jest, by ogólnodostępny raport powstały po przeprowadzeniu badań, był użyteczny dla przedstawicieli urzędów i organizacji pozarządowych pracujących z cudzoziemcami, środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką, a także samych imigrantów. Poprzez zebranie, opracowanie i rozpowszechnienie danych dotyczących wspomnianych aspektów integracji cudzoziemców, a pochodzących od samych zainteresowanych, mamy nadzieję przyczynić się do wsparcia działań instytucji publicznych na rzecz tej grupy. Dzięki badaniom wśród cudzoziemców i współpracy z pracownikami instytucji mających z nimi kontakt, chcemy stworzyć dostosowane do lokalnych warunków rekomendacje dotyczące integracji tych osób, planowania rozwiązań z zakresu polityki imigracyjnej oraz aktywizacji środowisk imigranckich i społeczeństwa przyjmującego.

bottom of page