top of page

Badaczki i Badacze

dr hab. Izabella Main.jpg

dyrektorka CeBaM, antropolożka i historyczka pracująca w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Natalia Bloch.jpg

antropolożka kultury i politolożka pracująca w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof._dr_hab._Michał_Buchowski.jpg

dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Izabela Czerniejweska.jpg

antropolożka kultury, badaczka niezależna, prezeska Fundacji Centrum Badań Migracyjnych

dr Elżbieta M. Goździak.jpg

antropolog kultury i badacz migracji, profesor na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie oraz profesor wizytujący na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

shinestudio-klaudiagolebiowska-11.jpg

Doktor Nauk Społecznych w zakresie Nauk o Polityce, specjalność: Polityka Imigracyjna. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

mgr_Marta_Kluszczyńska.jpg

antropolożka i socjolożka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii oraz w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

mgr Izabela Kujawa.jpg

antropolożka kultury, etnolingwistka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Marek Pawlak.jpg

antropolog, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr Marcin Princ.jpg

doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Rober Rydzewski.jpg

antropolog i doktorant w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adamq Mickiewicza

w Poznaniu

dr hab. Jacek Schmidt.jpg

etnolog i antropolog kultury pracujący w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Agata Stanisz.jpg

antropolożka społeczna, fieldrecordistka, profesorka uczelni w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu

im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Karolina Sydow.jpg

antropolożka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zbigniew Szmyt - CeBaM - Uniwersytet Ada

Antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Antropologii

i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

Huert Tubacki cv_2 (2).jpg

Antropolog i działacz społeczny, doktorant w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Asia.png

antropolożka i hebraistka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr_Julia_Wojnowska-Radzińska.jpg

prawniczka, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współpracowniczki

Horolets- CeBaM - Uniwersytet Adama Mick

socjolożka i antropolożka społeczna, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

mgr_Agata_Kochaniewicz.jpg

antropolożka, doktorantka na wydziale Antropologii Społecznej, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, członkini grupy badawczej Temporalities of Mobility and Migration

mgr Dorota Szczepaniak.jpg

absolwentka antropologii kulturowej i psychologii,

doktorantka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

dr Magdalena Ziółek-Skrzypczak.jpg

absolwentka komunikacji międzykulturowej, europeistyki

i amerykanistyki, koordynatorka projektów w Urzędzie do Spraw Pracy i Gospodarki Miasta Monachium

A. Szczepaniak - Kroll - CeBaM - Uniwers

Instytut Archeologii i Etnologii PAN Poznań

bottom of page